Relacja / GENEVA INVENTIONS - The International Exhibition of Inventions of Geneva / 2019 / Wystawy / Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów / Organizacja Stoisk Wystawienniczych
 wróć do listy wystaw z roku 2019

GENEVA INVENTIONS - The International Exhibition of Inventions of Geneva

10 Kwi 2019 - 14 Kwi 2019SZWAJCARIAGenewa, PalexpoW dniach 10 – 14 kwietnia w Genewie miała miejsce 47. Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva Inventions”. Jest to największa i najbardziej prestiżowa wystawa wynalazków w Europie. Na powierzchni 8500 m2 swoje wynalazki zaprezentowało ponad 800 wystawców z 40 krajów, którzy łącznie zaprezentowali około 1000 innowacyjnych rozwiązań. Przez pięć dni, wystawę odwiedziło ponad 31 tys. zwiedzających, wśród których znalazło się również bardzo wielu przedstawicieli biznesu i firm przemysłowych.

Inżynieria, przemysł, informatyka, elektronika, architektura i budownictwo, medycyna, rolnictwo, transport, ochrona środowiska lub bezpieczeństwo – to tylko najpopularniejsze spośród wszystkich kategorii innowacji prezentowanych na wystawie Geneva Inventions. Wydarzenie również tradycyjnie odbyło się pod patronatem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Rządu Szwajcarii i władz miasta Genewy. Wśród wynalazców znaleźli się zarówno niezależni twórcy, jak i przedstawiciele firm i uniwersytetów oraz agencji rządowych.

Wystawa Geneva Inventions, której 47. edycja miała miejsce w tym roku, stanowi jedyne w swoim rodzaju forum wymiany pomysłów i doświadczeń pomiędzy wynalazcami, przemysłem i światem biznesu. Oprócz możliwości nawiązania cennych kontaktów lub podpisania umowy o komercjalizacji swojego rozwiązania, każda prezentowana innowacja podlega ocenie przez międzynarodowe jury złożone z kilkudziesięciu ekspertów każdej z dziedzin.

W tej największej i najbardziej prestiżowej wystawie w Europie, jak co roku, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, będące oficjalnym przedstawicielem Polski na wystawie Geneva Inventions, zorganizowało polskie stoisko, w której znalazło się 13 rozwiązań polskich twórców z jednostek sfery nauki i przemysłu. Łącznie na 47. wystawie Geneva Inventions, Polska otrzymała 3 złote medale, 4 srebrne medale i 4 brązowe. Polskie rozwiązania cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród osób zwiedzających wystawę, jak i przedstawicieli firm i przedsiębiorstw przemysłowych. Zadawali oni bardzo wiele szczegółowych pytań dotyczących zasad funkcjonowania innowacji prezentowanych na polskim stoisku, a także niejednokrotnie prosili o wskazanie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu z ich twórcami.

 

Gościem honorowym polskiego stoiska na wystawie Geneva Inventions była jak co roku Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dr Alicja Adamczak oraz Ambasador RP Zbigniew Czech - stały Przedstawiciel RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie .

 

Pośród polskich wynalazków prezentowanych na wystawie, znalazło się sześć rozwiązań wyłonionych w ramach konkursu „Student Wynalazca” organizowanego corocznie przez Politechnikę Świętokrzyską, mającego na celu wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. Konkurs adresowany jest każdego roku do studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów byli twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego, zgłoszonego do ochrony. Laureaci nagród głównych Konkursu otrzymują w nagrodę możliwość wystawienia swoich rozwiązań na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie oraz na organizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS.

 

Najmłodszymi wystawcami z Polski byli ponownie uczniowie Zespołu Szkół nr 6 z Jastrzębia Zdroju. Tym razem szkołę reprezentowali Artur Gonsior oraz Radek Matuszczyk, laureaci ogólnopolskich olimpiad i współautorzy prezentowanego w Genewie projektu pt.: „EduChemLab – innowacyjna  platforma edukacyjna z chemii dla uczniów szkół średnich”. Jest  to innowacyjna platforma edukacyjna  z chemii, która w jednym miejscu gromadzi wszystkie treści programowe z chemii, przeplatane animacjami komputerowymi, filmami edukacyjnymi tworzonymi przez uczniów w szkolnym laboratorium, autorskimi zadaniami z chemii oraz pracami projektowymi. Platforma ma także opcję drukowania materiałów lekcyjnych w formie papierowego podręcznika, w którym filmy edukacyjne oraz animacje komputerowe będą w formie kodów QR.

 

Oficjalne podsumowanie 47. Wystawy Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów Geneva Inventions, miało miejsce w sobotę, 13 kwietnia wieczorem na specjalnie zorganizowanym bankiecie, w którym uczestniczyli oficjalni przedstawiciele wystawy na świecie.

Newsletter

polskiewynalazki.pl 2018