Wyniki Medalowe – Geneva Inventions 2017

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami medalowymi z wystawy Geneva Inventions  2017 która odbyła się w dniach 29 marca – 2 kwietnia w Genewie w Szwajcarii. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Politechnika Częstochowska
Czestochowa University of Technology
ZESPÓŁ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH DO OKREŚLANIA FALISTOŚCI, PROFILU, CHROPOWATOŚCI I WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA
MEASURING DEVICES KIT FOR DETERMINING WAVINESS, PROFILE, ROUGHNESS AND FRICTION FACTOR
Srebrny Medal
Instytut Nafty i Gazu
Oil and Gas Institute
Sposób zestalania zużytych wodnodyspersyjnych płuczek wiertniczych typu bentonitowego i polimerowego
The method for solidifying used bentonite and polymer drilling muds
 Złoty Medal
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów – PIAP
Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP 
PIAP FENIX® robot Srebrny Medal
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences & Warsaw University of Life Sciences Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences
Innowacyjna technologia produkcji suszonego mięsa strusi o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej
Innovative technology of producing dried ostrich meat with enhanced nutritional and health-promoting properties
Srebrny Medal
Wojskowa Akademia Techniczna
Military University of Technology 
SymSG Border Tactics – wirtualne środowisko gry decyzyjnej wspierające szkolenie taktyki działania Straży Granicznej wykorzystujące wirtualne i konstruktywne symulatory wspierające narodowa oraz unijną politykę ochrony granic
SymSG Border Tactics – Virtual decision game environment for Border Guard tactics training, utilising virtual and constructive simulators applied for supporting national and EU border protection doctrine
 Srebrny Medal
Energochłonne dno dla gąsienicowych pojazdów specjalnych
SHOCK ABSORBING HULL FOR TRACKED MILITARY VEHICLES
 Srebrny Medal
Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju
The King John III Sobieski Secondary School no 6 in Jastrzębie-Zdrój
ISEPT- Innowacyjny System Edukacyjny i Leczenia
ISEPT- Innovative System for Education and Phobias Treatment
 Złoty Medal
Interaktywny dziennik na WF
E-Jurnal for PE
 Srebrny Medal
 Politechnika Lubelska
Lublin University of Technology 
Sposób i układ magazynowania ciepła albo chłodu w pojazdach z napędem elektrycznym
The method and system of storing heat or cold in electrical vehicles
 Srebrny Medal
 Politechnika Świętokrzyska
Kielce University of Technology 
Głowica pomiarowa do pomiaru przemieszczeń względnych
Measuring head for the measurement of relative displacements
 Srebrny Medal
 Pilitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Ignacy Łukasiewicz Rzeszow University of Technology  
Urządzenie do wspomagania osób niewidomych i niedowidzących
Support system for a blind person
 Brązowy Medal
Bisonte Sp. z o. o. 
Pojazd podwodny z kadłubem o zmiennej geometrii
Unmanned underwater vehicle with variable-geometry hull
 Złoty Medal
Instytut Spawalnictwa, ENEL-PC, Politechnika Śląska
Welding Institute, ENEL-PC,  
Silesian Uniwersity of Technology
Zgrzewarka rezystancyjna z innowacyjnym kompaktowym transformatorem o podwyższonej częstotliwości
Resistance welding machine with innovative compact transformer of increased frequency
 Srebrny Medal
Arkadiusz Szczepanek
System chroniący kierowców przed zaśnięciem i badający koncentrację w trakcie jazdy, nazwa handlowa: ‚Total Car Rescue’
System preventing drivers from falling asleep at the wheel and estimating concentration level, trade name: ‚Total Car Rescue’
 Złoty Medal

 

 

Print Friendly, PDF & Email