Wyniki Medalowe - Geneva Inventions 2017 / Blog / Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów / Organizacja Stoisk Wystawienniczych

Wyniki Medalowe - Geneva Inventions 2017

10 Kwi 2017 Aktualności Udostępnij na FB   

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami medalowymi z wystawy Geneva Inventions  2017 która odbyła się w dniach 29 marca - 2 kwietnia w Genewie w Szwajcarii. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Politechnika Częstochowska Czestochowa University of Technology
ZESPÓŁ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH DO OKREŚLANIA FALISTOŚCI, PROFILU, CHROPOWATOŚCI I WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA MEASURING DEVICES KIT FOR DETERMINING WAVINESS, PROFILE, ROUGHNESS AND FRICTION FACTOR Srebrny Medal
Instytut Nafty i Gazu Oil and Gas Institute
Sposób zestalania zużytych wodnodyspersyjnych płuczek wiertniczych typu bentonitowego i polimerowego The method for solidifying used bentonite and polymer drilling muds  Złoty Medal
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów - PIAP Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP 
PIAP FENIX® robot Srebrny Medal
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences & Warsaw University of Life Sciences Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences
Innowacyjna technologia produkcji suszonego mięsa strusi o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej Innovative technology of producing dried ostrich meat with enhanced nutritional and health-promoting properties Srebrny Medal
Wojskowa Akademia Techniczna Military University of Technology 
SymSG Border Tactics – wirtualne środowisko gry decyzyjnej wspierające szkolenie taktyki działania Straży Granicznej wykorzystujące wirtualne i konstruktywne symulatory wspierające narodowa oraz unijną politykę ochrony granic SymSG Border Tactics – Virtual decision game environment for Border Guard tactics training, utilising virtual and constructive simulators applied for supporting national and EU border protection doctrine  Srebrny Medal
Energochłonne dno dla gąsienicowych pojazdów specjalnych SHOCK ABSORBING HULL FOR TRACKED MILITARY VEHICLES  Srebrny Medal
Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju The King John III Sobieski Secondary School no 6 in Jastrzębie-Zdrój
ISEPT- Innowacyjny System Edukacyjny i Leczenia ISEPT- Innovative System for Education and Phobias Treatment  Złoty Medal
Interaktywny dziennik na WF E-Jurnal for PE  Srebrny Medal
 Politechnika Lubelska Lublin University of Technology 
Sposób i układ magazynowania ciepła albo chłodu w pojazdach z napędem elektrycznym The method and system of storing heat or cold in electrical vehicles  Srebrny Medal
 Politechnika Świętokrzyska Kielce University of Technology 
Głowica pomiarowa do pomiaru przemieszczeń względnych Measuring head for the measurement of relative displacements  Srebrny Medal
 Pilitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Ignacy Łukasiewicz Rzeszow University of Technology  
Urządzenie do wspomagania osób niewidomych i niedowidzących Support system for a blind person  Brązowy Medal
Bisonte Sp. z o. o. 
Pojazd podwodny z kadłubem o zmiennej geometrii Unmanned underwater vehicle with variable-geometry hull  Złoty Medal
Instytut Spawalnictwa, ENEL-PC, Politechnika Śląska Welding Institute, ENEL-PC,  Silesian Uniwersity of Technology
Zgrzewarka rezystancyjna z innowacyjnym kompaktowym transformatorem o podwyższonej częstotliwości Resistance welding machine with innovative compact transformer of increased frequency  Srebrny Medal
Arkadiusz Szczepanek
System chroniący kierowców przed zaśnięciem i badający koncentrację w trakcie jazdy, nazwa handlowa: 'Total Car Rescue' System preventing drivers from falling asleep at the wheel and estimating concentration level, trade name: 'Total Car Rescue'  Złoty Medal

   

Szukaj


Rabaty


Zostań członkiem Stowarzyszenia i uzyskaj 5% rabatu na wybrane wystawy

Wypełnij deklarację i zostań członkiem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

Kontakt


Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

+48 22 633 84 82

biurospwir@gmail.com

Polityka Prywatności


Newsletter

polskiewynalazki.pl 2018