Relacja z Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2018 / Blog / Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów / Organizacja Stoisk Wystawienniczych

Relacja z Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2018

18 Paź 2018 Aktualności IWIS 2018, Udostępnij na FB   

W dniach 15-17 października 2018 roku, w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej, odbyła się 12. edycja Międzynarodowej Wystawy Wynalazków "IWIS 2018". Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Politechniką Warszawską.

Dla osób zwiedzających wstęp na wystawę był bezpłatny. Tegoroczny IWIS odwiedziło ponad 20 000 osób.

Po raz kolejny wystawa IWIS 2018 została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Pośród patronatów tegorocznej edycji wystawy znaleźli się między innymi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych (IFIA), Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców (AEI), Naczelna Organizacja Techniczna - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Krajowa Izba Gospodarcza, Rada Główna Instytutów Badawczych, Warszawska Izba Gospodarcza.

Głównym Patronem medialnym wystawy IWIS 2018 było Polskie Radio Czwórka, wystawa została objęta również patronatem przez: Przegląd Techniczny, Perspektywy, Głos Nauczycielski, Tygodnik Przegląd oraz portale internetowe PolskaChemia i biznes2biznes.pl

IWIS to największa w Polsce i trzecia co do wielkości w Europie wystawa międzynarodowa zajmująca się promowaniem osiągnięć naukowych, wynalazków i innowacji. W trakcie 12 edycji zaprezentowano rozwiązania z 25 państw, między innymi z Rumunii, Bułgarii, Kanady, Chorwacji, Indonezji, Iranu, Tajwanu, Arabii Saudyjskiej, Mołdawii, Tajlandii. Polscy wynalazcy przedstawili około 190 rozwiązań z rozmaitych dziedzin nauki, co w sumie z zagranicznymi wynalazkami dało prawie 400 rozwiązań, które częściowo zostały już praktycznie zastosowane w przemyśle, a w przeważającej części posiadają wysoki potencjał wdrożeniowy, są w pełnej gotowości wdrożeniowej i oczekują na praktyczną aplikację.

 

Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (w ramach umowy 617/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę) Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów miało możliwość zorganizować tegoroczną edycję wystawy IWIS, na której zaprezentowano innowacyjne rozwiązania z prawie 50 jednostek sfery nauki (instytutów PAN, instytutów badawczych, szkół i uczelni wyższych).

 

Międzynarodowe Jury przyznało najlepszym polskim rozwiązaniom  14 platynowych oraz 47 złotych medali. Ponadto polscy wystawcy otrzymali szereg nagród specjalnych od zagranicznych organizacji, które uczestniczyły w tegorocznej wystawie.

Jak co roku na wystawie IWIS swoje najnowsze rozwiązania prezentowali twórcy z Politechniki Częstochowskiej. Innowacyjne pomysły zostały nagrodzone następującymi medalami: 2 platynowe, 2 złote, 3 srebrne oraz 4 brązowe.

 

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS ma w głównej mierze pomóc w zaprezentowaniu polskim i zagranicznym przedsiębiorcom osiągnięć polskiej nauki i techniki, stworzyć możliwość do zawiązywania komercyjnych kontraktów przez polskich twórców, a tym samym możliwość wdrażania innowacji do przemysłu, które to będą miały niewątpliwie istotny wpływ na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. Należy tutaj wspomnieć o bardzo ważnej kwestii, jaką jest krzewienie u młodzieży postaw wynalazczych i innowacyjnego postrzegania świata, które są motorem napędowym w podejmowaniu nowych wyzwań. Ceremonię Otwarcia XII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2018 uświetniły wystąpienia m.in: Pani Minister Haliny Szymańskiej – szefa kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Prorektora ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Stanisława Wincenciaka, Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dr Alicji Adamczak oraz Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych mgr Ewy Mańkiewicz-Cudny

 

Członkowie Międzynarodowego Jury IWIS 2018 mieli przed sobą niełatwe zadanie, którym było wskazanie najlepszych spośród zaprezentowanych rozwiązań, ponieważ każde z nich charakteryzowało się bardzo wysokim poziomem merytorycznym i technologicznym.

 

Najważniejsza nagroda GRAND PRIX IWIS 2018 trafiła do rozwiązania NERVE – biomedyczny system nadzoru epilepsji i oceny efektywności leczenia dzieci chorych na epilepsję prezentowanego przez Wojskową Akademie Techniczną

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów uhonorowało uczestników wystawy IWIS 2018 nagrodami specjalnymi w następujących kategoriach:

SPECIAL AWARD SPWIR BEST DOMESTIC YOUTH INVENTION:

Automatyczna Blokada prezentowany przez Zespół Szkół Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im Szarych Szeregów w Tarczynie

SPECIAL AWARD SPWIR BEST FOREIGN YOUTH INVENTION:

Bagaskara: Smart Blinds with Modular Solar Cell Doped Nanoparticles TiO2 as a Building Renewable Energy prezentowany przez Diponegoro University (Indonezja)

SPECIAL AWARD SPWIR BEST DOMESTIC INVENTION:

Autonomiczny robot polowy do siewu i pielęgnacji upraw szero, korzędowych prezentowany przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Politechnikę Warszawską oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAR Sp. z. o.o. w Poznaniu

SPECIAL AWARD SPWIR FOREIGN INVENTION: Smart Car Key prezentowany przez Global Exhibitions (Arabia Saudyjska)

W trakcie wystawy IWIS 2018 swoje osiągnięcia prezentowały zarówno instytuty badawcze, przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, szkoły, jak i indywidualni wynalazcy. Wszystkie rozwiązania były kwalifikowane według 12 różnych kategorii począwszy od ekologii i ochrony środowiska, przez mechanikę, elektronikę, energetykę, aż po rozwiązania z zakresu medycyny.

W trakcie tegorocznej wystawy IWIS 2018 odbyła się 7 edycja Międzynarodowego Konkursu Chemicznego, organizowanego przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazców IFIA oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Jurorami w konkursie

1. prof. dr hab. inż. Regina Jeziórska, Instytut Chemii Przemysłowej

2. mgr Maciej Studziński, Instytut Chemii Przemysłowej

3. mgr Agnieszka Szadkowska, Instytut Chemii Przemysłowej

 

Nagrodę główną w konkursie zdobył wynalazek Technologia substancji czynnej leku przeciwko stwardnieniu rozsianemu (SM) prezentowany przez Instytut Farmaceutyczny

Pięć wyróżnień Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego otrzymały rozwiązania:

Nowa uniwersalna bezrozpuszczalnikowa metoda syntezy substancji aktywnych na przykładzie otrzymywania Aripiprazolu prezentowane przez Politechnikę Krakowska

Prototyp baterii z ogniwem na bazie nanostruktur węglowych prezentowane przez Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

EduChemLab – innowacyjna, edukacyjna platforma z chemii dla uczniów szkół średnich prezentowane przez Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

Sposób ługowania metali z pomiedziowych odpadów poflotacyjnych z pirometalurgicznej metody produkcji miedzi prezentowane przez Instytut Chemii I Techniki Jądrowej

Nowa generacja związków aktywnych powierzchniowo mających zastosowanie jako idealne środki antystatyczne prezentowane przez Politechnikę Wrocławską.

 Podczas Ceremonii Wręczania Nagród przedstawiciel IFIA Pan Masoud Shafaghi wręczył pamiątkowe wyróżnienie z okazji 50lecia istnienia Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Naukowych IFIA Rektorowi Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbertowi Sczygiolowi oraz pani Prezes Urzędu Patentowego RP Alicji Adamczak.

XII Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2018 zakończyła się wielkim sukcesem. Impreza ta wpisała się już na stałe do kalendarza wynalazców z całego świata i z roku na rok przyciąga coraz więcej wystawców i zwiedzających. Mamy nadzieję, że wystawa zaowocuje szeregiem wdrożeń prezentowanych wynalazków i innowacyjnych rozwiązań.

 

Serdecznie Gratulujemy wszystkim laureatom oraz uczestnikom wystawy.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wystawy.

http://iwis.polskiewynalazki.pl/#/pl/

 

Newsletter

polskiewynalazki.pl 2018