JUBILEUSZ 150-LECIA "PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO" / Blog / Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów / Organizacja Stoisk Wystawienniczych

JUBILEUSZ 150-LECIA "PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO"

1 Gru 2016 Aktualności Udostępnij na FB   

Wielu znakomitych gości wzięło udział w uroczystości jubileuszu 150-lecia „Przeglądu Technicznego”, jaka odbyła się 18 listopada br. w Warszawskim Domu Technika NOT. Uczestnicy jubileuszowej gali wypełnili po brzegi pięknie udekorowaną salę konferencyjną.

Wśród gości przedstawiciele władz administracyjnych z Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą. Parlamentarzyści, prezesi i przedstawiciele ministerstw oraz urzędów centralnych. Reprezentanci świata nauki z uczelni technicznych i instytutów badawczych. Przedstawiciele firm i biznesu. Partnerzy z organizacji branżowych i zawodowych oraz stowarzyszeń współpracujących z NOT. Widoczną grupę stanowili laureaci najbardziej znanej inicjatywy pisma – plebiscytu Złoty Inżynier. Stoliki na uroczystości zarezerwowali również sponsorzy gali jubileuszowej i partnerzy współpracujący z czasopismem. Pismo jest organem Federacji SNT-NOT, zatem w uroczystości brali udział przedstawiciele władz FSNT-NOT oraz reprezentanci niemal wszystkich Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, w tym również z polonijnych stowarzyszeń inżynierskich. Obecna była także delegacja wydawcy, z prezesem Wydawnictwa SIGMA – NOT Andrzejem Kusykiem. Przede wszystkim obecni byli bohaterowie jubileuszu – w komplecie obecna redakcja „Przeglądu Technicznego”, wielu jego byłych autorów i redaktorów, z naczelnymi Witoldem Ochremiakiem i Bronisławem Hynowskim. Uroczystość, którą prowadził Złoty Inżynier red. Krzysztof Michalski rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Naczelnej Organizacji Technicznej i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrała redaktor naczelna pisma, prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny, która po powitaniu gości i wszystkich obecnych, wystąpiła z bogato ilustrowaną i udokumentowaną prezentacją pt. „Przegląd Techniczny i jego redaktorzy”. Po niej zabrał głos prof. dr. hab. inż. Michał Kleiber, Ambasador Komisji Europejskiej ds. nowej narracji europejskiej, Prezes PAN w latach 2007-2015, który wygłosił wykład pt. „Działania Przeglądu Technicznego na rzecz nauki, techniki i gospodarki na przestrzeni 150 lat”. Patronem Honorowym obchodów jubileuszu był Prezydent Rzeczypospolitej Polski Pan Andrzej Duda. Z tej okazji skierował do uczestników i organizatorów jubileuszu list, który odczytał Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera i przekazał go następnie redaktor naczelnej pisma. Tak znakomity jubileusz był okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Przyznane przez Prezydenta RP odznaczenia państwowe: Srebrny Krzyż Zasługi oraz Medal Złoty i Srebrny za Długoletnią Służbę wręczył wyróżnionym Wojewoda Z. Sipiera. Po Wojewodzie dyrektor Departamentu w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Monika Kalinowska wręczyła medal „Pro Patria” przyznany Prezes Ewie Mańkiewicz-Cudny. Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego Aleksandra Hanzel poinformowała, że Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał „Przeglądowi Technicznemu - gazecie inżynierskiej”, Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”. Medal odebrała redaktor naczelna Ewa Mańkiewicz-Cudny. Dyplomy Uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego zostały także przyznane członkom zespołu redakcyjnego czasopisma: Elżbiecie Maszer, Irenie Fober, Henrykowi Piekutowi, Zygmuntowi Jazukiewiczowi i Zenobi Basiewicz. Redakcja nie tylko była nagradzana, ale i sama nagradzała. Redaktor Ewa Mańkiewicz-Cudny, wraz z prof. Michałem Kleiberem, wręczyli tytuł Honorowego Złotego Inżyniera prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henrykowi Skarżyńskiemu, Dyrektorowi Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Następnie prof. dr hab. inż. Józef Suchy, wiceprezes FSNT-NOT, w imieniu Zarządu Głównego FSNT-NOT wręczył przyznane przez władze Federacji odznaczenia i wyróżnienia. Medal im. Feliksa Kucharzewskiego otrzymali redaktorzy Marek Bielski i Henryk Piekut. Złotą Odznaką Honorową NOT zostali odznaczeni redaktorzy: Irena Fober, Krzysztof Kazimierczak, Jerzy Bojanowicz i Zygmunt Jazukiewicz. Po wyróżnieniach przyznanych przez władze FSNT-NOT, medale: im. prof. Mieczysława Pożaryskiego, im. prof. Stanisława Fryzego, im. prof. Alfonsa Hoffmanna, im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego oraz medal im. prof. Romana Podoskiego przyznane redakcji i redaktorom „Przeglądu Technicznego” przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich wręczył prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak. Kolejne wyróżnienia wręczył Jerzy Gumiński, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych. Prowadzący uroczystość red. Krzysztof Michalski poinformował, że z okazji 150-lecia „Przeglądu Technicznego” nadesłano wiele listów i okolicznościowych adresów. Następnie podziękował partnerom uroczystości i zapowiedział część artystyczną w której Europejska Fundacja Promocji Sztuki Wokalnej wystawiła fragmenty spektaklu „Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki. Warto tu wspomnieć, że pierwszy numer „Przeglądu Technicznego” został wydany w 1866 r. i był pozytywistyczną reakcją na żałobę jaką przezywał kraj po klęsce powstania styczniowego. Opera St. Moniuszki miała swoją premierę rok wcześniej, w 1865 r. Jej wystawienie na jubileuszowej gali podkreślało patriotyczne korzenie i misję „Przeglądu Technicznego”. Po występie na salę wjechał tort oraz podano szampana, którym wzniesiono jubileuszowy toast. Na zakończenie uczestników uroczystości zaproszono do sąsiedniej sali na  poczęstunek. 0x0-bfaa6486 0x0-bba14b81 0x0-3a085678 https://www.enot.pl/aktualnosci/item/926-jubileusz-przegladu-technicznego
polskiewynalazki.pl 2024