Inwersyjna płuczka wiertnicza / Blog / Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów / Organizacja Stoisk Wystawienniczych

Inwersyjna płuczka wiertnicza

1 Kwi 2016 Aktualności Udostępnij na FB   
INIG_Inwersyjna płuczka wiertnicza
Nazwa wynalazku: Inwersyjna płuczka wiertnicza Instytucja: INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy http://www.inig.pl/ Autorzy: Sławomir Błaż, Małgorzata Uliasz, Grzegorz Zima, Witold Leński, Bartłomiej Jasiński, Grzegorz Szubra
Przedmiotem wynalazku jest inwersyjna płuczka wiertnicza, stosowana do wiercenia otworów w trudnych warunkach geologicznych, szczególnie do przewiercania formacji skał ilasto-łupkowych, solnych oraz w rejonie występowania gazów kwaśnych, w której do utrzymania stabilności nie jest konieczne dodawanie do fazy wodnej związków wapnia ani kwasów karboksylowych. Dotychczas stosowane płuczki inwersyjne zawierały w fazie rozproszonej wodorotlenek wapnia. Wodorotlenek wapnia lub inne środki alkaliczne są zazwyczaj dodawane do konwencjonalnych płuczek olejowych aby utrzymać tzw. „pewien zapas alkaliczności”. Jest to szczególnie ważne przy wierceniu otworów na terenach na których mogą występować kwaśne gazy, takie jak CO2 i H2S. W przypadku braku rezerwy alkalicznej, gazy kwaśne osłabiają stabilność i obniżają parametry reologiczne płuczki inwersyjnej, co może spowodować jej rozpad, a w konsekwencji doprowadzić do awarii. Walorem techniczno-użytkowym rozwiązania według wynalazku jest uzyskanie kompozycji inwersyjnej płuczki olejowo-wodnej na bazie oleju o zmniejszonej toksyczności odpornej na skażenie związkami zarówno o charakterze kwaśnym jak i zasadowym, cechującej się dobrymi właściwościami inhibitacyjnymi, odpowiednimi parametrami reologiczno-strukturalnymi i niską filtracją. Płuczka inwersyjna według wynalazku jest stabilna w bardzo wysokich temperaturach i zapewnia doskonałą ochronę przed korozją. Doskonałe właściwości smarne płuczki inwersyjnej pozwalają na wiercenie otworów kierunkowych i horyzontalnych, umożliwiają zmniejszenie momentu obrotowego i oporów tarcia. Płuczka inwersyjna przyczynia się do zwiększenia prędkości wiercenia, przedłuża czas pracy świdra oraz zmniejsza siłę adhezji (przyczepności)przewodu wiertniczego do osadu filtracyjnego na ścianie otworu wiertniczego.

Newsletter

polskiewynalazki.pl 2018