Rada dla kół naukowych

Artykuł z MIESIĘCZNIKA Politechniki Warszawskiej (Nr 1 (169), styczeń 2012)

RADA DLA KÓŁ

Jeszcze kilka lat temu każde koło naukowe na Politechnice Warszawskiej przecierało własną ścieżkę po pieniądze na działalność. Mimo istnienia regulaminów, brakowało instytucji, która mogłaby wspomóc ich działania.

Od roku 2005 koła naukowe wspiera Rada Kół Naukowych. Powstała z inicjatywy, między innymi Darka Kołody, który został jej pierwszym przewodniczącym. Reprezentował wtedy koło z Wydziału Chemicznego ? Flogiston. Obecnie, już jako doktor chemii, nadal działa w Stowarzyszeniu Absolwentów Wydziału Chemicznego Klatrat.

Myślą przewodnią powołania od życia RKN było stworzenie instytucji pomagającej kołom i działającej w ich interesie.

   – W ubiegłym roku znaleźliśmy trzy słowa, które tłumaczą zakres działania RKN ? mówi Piotr Olesiński, przewodniczący rady. ? Są to ? ?zrzesza, integruje i reprezentuje? koła naukowe Politechniki Warszawskiej.

Od początku istnienia RKN zabiegała o to, by stworzyć odpowiednie podłoże pod funkcjonowanie kół na uczelni. Dotychczas w Samorządzie Studentów PW nie było oddzielnej komórki zajmującej się jedynie kołami. Warto przypomnieć, że obecnie jest ich na uczelni ponad sto dwadzieścia. Co roku powstają nowe koła, inne zamierają lub kończą działanie. Tym nowo powstającym i działającym potrzebna jest pomoc. Często są one zakładane przez grupkę młodych, niedoświadczonych w sprawach administracyjnych, entuzjastów danej dziedziny, którzy chcieliby coś robić, ale nie mają pojęcia, od czego zacząć. Teraz do pomocy mogą się zgłosić do RKN.

– Tylko w roku ubiegłym pomagaliśmy w zakładaniu dwóch nowych kół ? mówi Piotr. ? Studenci dostali od nas komplet dokumentów oraz trochę rad, jak przebrnąć przez procedury administracyjne. W późniejszej działalności także im pomagamy.

Jedną z form pomocy jest finansowe wsparcie projektów. Uczelnia co roku wydziela ze swoich środków pulę pieniędzy przeznaczoną na działalność kół naukowych. W zeszłym roku była to kwota 90 tysięcy.

– Pieniądze docierały do nas w trzech transzach ? mówi Piotr. ? Za każdym razem ogłaszaliśmy konkurs na projekty naukowe.

W konkursie może wystartować każde koło. Musi złożyć odpowiednie dokumenty, a później ? na posiedzeniu RKN ? w ciągu kilku minut zaprezentować swój pomysł. Na stronie www.rkn.sspw.pl jest zamieszczony terminarz konkursu i wniosek elektroniczny. W ubiegłym roku wystartowała rekordowa liczba kół ? 18.

   ? W pierwszej edycji zawsze startuje najwięcej, w drugiej najmniej, a w trzeciej pośrednia liczba ? mówi Piotr.

Każde koło może startować we wszystkich edycjach i ma szansę w każdej otrzymać pieniądze. Tak się stało w tym roku. Jako pierwsze w historii pieniądze we wszystkich edycjach otrzymało Koło Naukowe z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa MELpro.

Do RKN obligatoryjnie należą wszystkie koła naukowe na PW. Środki finansowe rozdzielają delegaci kół naukowych, którzy pojawią się na komisji przydzielającej pieniądze. Każdy delegat otrzymuje kartę do głosowania. Ocena dotyczy czterech kategorii: innowacyjności, przełożenia na przemysł, wartości naukowo? dydaktycznej oraz medialności. Każdy delegat ocenia w skali od jednego do pięciu punktów. Koła, których pomysły znajdą największe uznanie, otrzymują pieniądze. Nie są to wielkie kwoty ? maksymalnie może to być około 5000 złotych. Koło, które otrzymało pieniądze, musi się z nich później rozliczyć.

Przyznawanie środków to tylko jedno z wielu działań RKN. Kolejnym jest organizacja szkoleń. Co roku Rada przeprowadza ich kilka ? wyjazdowych oraz stacjonarnych. Pierwsze odbywa się w marcu, zaraz po rozpoczęciu kolejnej kadencji RKN. Studenci wyjeżdżają na weekend i podczas kilku sesji panelowych zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania projektami, zarządzania czasem i negocjacji. Nabyte umiejętności przydają się później w pracy w kołach naukowych. Od ubiegłego roku członkowie zarządu i doświadczeni członkowie kół naukowych prowadzą jednodniowe szkolenia stacjonarne dla młodszych kolegów. Odbywają się one w Gmachu Głównym PW, a udział mogą w nich wziąć wszyscy zainteresowani członkowie kół. Szkolenia dają także możliwość porozmawiania i wymienienia doświadczeń.

   ? Co roku spotykaliśmy się z pytaniami ze strony kół naukowych o to, jak złożyć dokumenty, jak rozliczyć pieniądze, na co można je przeznaczyć ? mówi Piotr.

Dlatego członkowie RKN wpadli na pomysł stworzenia ?Poradnika działacza?. Można go znaleźć na stronie Rady w formie PDF. Jest to dokument, w którym znajdują się odpowiedzi na większość pytań.

Obok poradnika, co roku wydawany jest informator, w którym każde koło otrzymuje miejsce na promocję własnych działań. Podobny spis kół, ale w wersji elektronicznej, można znaleźć także na stronie RKN. Został stworzony tak zwany ?SKANER? ? można wyszukać dowolne koło, wpisując nazwę lub wydział, na którym działa. W planach jest utworze nie systemu, który da kołom możliwość samodzielnej edycji prezentowanych informacji. Rozszerzony zostanie on także o dane kontaktowe i krótkie opisy realizowanych projektów.

Stało się już tradycją, że RKN organizuje wszystkie imprezy na PW związane z kołami naukowymi, takie jak coroczne Targi Kół i Organizacji ?Konik? oraz ? od bieżącego roku ? Igrzyska Kół Naukowych.

Rada, wraz ze Stowarzyszeniem Klatrat, organizuje również Letni Obóz PW i Naukowe Lato na PW. Obie imprezy, cieszące się ogromnym zainteresowaniem, dedykowane są uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Kadencja Rady trwa rok. Nigdy nie zdarzyło się, by ta sama osoba po raz drugi została przewodniczącym. Bez względu na to, kto nim zostaje, rada dalej będzie działała mając na celu wsparcie i rozwój kół naukowych na PW. Dlatego warto w niej mieć swoich delegatów i włączać się w jej działanie.

Zbigniew Zając

Print Friendly, PDF & Email