Propozycje na rok 2012

PROPOZYCJE DO PLANU PRACY NA 2012 ROK

Promowanie innowacyjności wśród ludzi młodych powinno być działaniem (skoro nie odgórnym) powinno być działaniem oddolnym, polegającym na realizacji różnego rodzaju prezentacji w szkołach, w różnych miejscach Polski. Kto mógłby zająć się taką promocją? Najlepiej gdyby zrobił to młody człowiek, takie, który odniósł już sukces, jako młody innowator. Prace innowacyjne są wykonywane albo w ramach prac szkolnych albo konkursów i dotyczą innych dziedzin. Najczęściej prace te są wykonywane z pasją. Przykłąd młodych innowatorów jest najlepszym wzorcem żeby pokazać przyszłą drogę rozwojową młodego człowieka

Istnieje luka w kreowaniu dorobku technicznego Polaków. Mówi się natomiast o dorobku artystycznym, literackim, sportowym itp. Istotnym elementem wypełnienia tej luki mogłaby być wyjazdowa prezentacja zespołu młodych innowatorów i osoby reprezentującej środowisko stowarzyszenia. Podczas takie spotkania, prezentowana byłaby działalność NOT, zwłaszcza SPWiR w promowaniu osiągnięć technicznych (zjazdy, konferencje, kongresy czasopisma popularno-naukowe, konkursy, olimpiady). A poprzez swoje stowarzyszenie i TJO umożliwić kontakt z autorytetami ? specjalistami w danej branży technicznej.

W dniu 15 grudnia 2011 w Zespole Szkół w Staszowie odbyła się pierwsza tego typu prezentacja z uczniami ostatnich klas Technikum Mechatronicznego z inicjatywy absolwenta tej szkoły ? Pawła Sztuka, który obecnie jest Studentem Politechniki Warszawskiej. Paweł Sztuk ? laureat Olimpiady Innowacji Technicznej. (Przygotowana przez niego praca na Olimpiadę Wiedzy Technicznej). Jego praca powstałą z potrzeby pomocy młodszym kolegom, którzy będą uczyli się mechatroniki.

Paweł Sztuk postanowił rozwiązań problem, występujący przy nauczaniu programowania sterowników PLC. Zaprojektował stanowisko dydaktyczne pt. ?Inteligentny dom?, dzięki któremu łatwiej uczniowie będą mogli programować sterowniki. Jest to bardzo dobry przykład na pokazanie łączności pomiędzy absolwentem szkoły, który obecnie jako student uczelni wyższej pragnie utrzymywać kontakty ze swoją szkołą.

Paweł Sztuk (obecnie członek SPWiR) uważa, że jest to podziękowanie jego szkole za dobre przygotowanie zawodowe i wypromowanie go, jako młodego innowatora. W prezentacji towarzyszył Pawłowi inż. Kazimierz Okraszewski, wiceprzewodniczący Komitetu Doskonalenia Kadr, przedstawiciel SPWiR. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 uczniów ostatnich klas technikum wraz z dyrekcją szkoły i nauczycielami. Inżynier Okraszewski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na potencjał intelektualny, który drzemie w młodych ludziach, a nie zawsze jest on wykorzystywany we właściwy sposób. Trzeba umieć radzić sobie z przeciwnościami losu, takimi jak np. występującym coraz większym bezrobociem. To w szkole młodzi ludzie muszą myśleć o swojej przyszłości, jaką wybrać drogę rozwoju. Jedną z nich może być ścieżka innowacyjności. Zwrócił uwagę na fakt, z którego nie wszyscy zdajemy sobie sprawę ? że na osobowość wynalazcy składają się cechy właściwe ludziom młodym. Są nimi zapewne: świeże spojrzenie, brak lęku przed nieznanym, chęć ciągłego wprowadzania zmian, która przez nas dorosłych często jest tłumiona. Zaznaczył, że najważniejsze jest zrobienie pierwszego kroku ? jak wejść na drogę tworzenia, aby zostać wynalazcą. Starał się uświadomić młodzieży, że nie ma wynalazcy z jednym wynalazkiem. Mówiąc potocznie, u takiego innowatora ?wynalazek goni wynalazek?. Zachodzi pytanie, czy taki człowiek pełen pomysłów będzie potrzebował zwracać się do Urzędu Pracy po udzielenie pomocy, w szukaniu zajęcia zarobkowego. To do wynalazcy pełnego pomysłów są składane oferty przez potencjalnych pracodawców.

Kazimierz Okraszewski
Warszawa, 24 stycznia 2012 r.

Print Friendly, PDF & Email