List Prezesa SPWiR – Młody Innowator

List Prezesa SPWiR odczytany podczas finału
V edycji konkursu „Młody Innowator”

Warszawa, dnia 21 czerwca 2012 roku

 

Szanowna Pani
Prezes Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT
mgr inż. Ewa Mańkiewicz-Cudny

   Mam wielki zaszczyt i jest mi niezmiernie miło, przede wszystkim z powodu, że Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów jest współorganizatorem ?Młodego Innowatora?, konkursu który kreuje postawy proinnowacyjne wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Jestem przekonany, iż tylko takie postępowanie oraz propagowanie na skalę ogólnopolską takich modeli nauki i życia będzie gwarantem rozwoju polskiej gospodarki w najbliższej przyszłości. Nauka przez empiryczne odkrywanie ?zanurzenie? jest bowiem nauką, która wywiera największy wpływ na uczniów, a jej efekty pozostają do końca życia w pamięci odkrywców. Podczas zdobywania tego typu doświadczeń bardzo istotna jest rola opiekuna, która nie ogranicza się tylko do nadzoru praktycznego i merytorycznego nad młodymi Twórcami, ale również zaszczepia pewność siebie oraz wiarę w sukces tego typu postępowania wśród uczniów.

   Moim zdaniem młodzi ludzie pełni wiary w swoje możliwości, którzy w ten sposób zostali zarażeni bakcylem wynalazczości, będą już przez całe życie myśleć w sposób kreatywny, nieskrepowany, daleki od książkowych stereotypów. Będą zdolni nie tylko do opracowywania wynalazków, ale również do bezkompromisowego i pozbawionego kompleksów ich praktycznego wdrażania w polskim przemyśle.
   Już wiele lat temu Jan Zamoyski dobitnie stwierdził: ?Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie?.

   Szanowni Państwo w styczniu tego roku przy SPWiR został powołany zespół ds. współpracy z młodzieżą pod kierownictwem Kol. Kazimierza Okraszewskiego, w którego skład wchodzą Kol. Jan Kawiński, Kol. Bogdan Bogdański oraz student Paweł Sztuk. Doświadczeni członkowie tego zespołu aktywnie działają z młodzieżą oraz osobiście zaangażowali się w ocenę prac konkursowych. Za co serdecznie im dziękuję. Pragnę podziękować również głównemu organizatorowi Konkursu ?Młody Innowator?, a podziękowania te składam na ręce Pani Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT mgr inż. Ewy Mańkiewicz-Cudny.

   Młodym Twórcom i ich Opiekunom życzę wielu dalszych sukcesów wynalazczych. Laureatom Konkursu ?Młody Innowator?, raz jeszcze gorąco gratuluję wspaniałych rozwiązań, otrzymanych nagród oraz głęboko wierzę, że przyszłość naszego kraju jest właśnie w waszych rękach.

Prezes SPWiR
  Michał Szota

Print Friendly, PDF & Email