Kreowanie innowacyjnych postaw u dzieci i młodzieży

Posiedzenie KR SPWiR, 30 stycznia 2012 r.

INICJATYWY SPWiR
W zakresie kreowania innowacyjnych postaw dzieci i młodzieży
(jako alternatywa do negatywnych postaw)

 • Promocja ogólnopolskiego konkursu Młody Innowator (w roku szkolnym 2011/2012 odbędzie się V edycja ? załącznik) i Olimpiady Innowacji Technicznych.
 • 5 marca Wystawa Wynalazków Muzeum Techniki Warszawa ? udział uczniów i studentów
 • Stanowisko ? wystawa najlepszych innowacji uczniowskich (pismo do p. Prezes Ewy Mańkiewicz-Cudny i do p. Koordynator NOT Ewy Łukasik o włączenie się do przygotowania ekspozycji)
 • Wręczenie dyplomów i medali z Seulu i Norymbergii ? IENA (młodzi innowatorzy)
 • Wykaz nagrodzonych innowacji młodzieżowych w roku 2011 (plansza)
 • Listy gratulacyjne do MEN i do MNiSzW dla laureatów ? młodych innowatorów (SPWiR i NOT)
 • Zaproszenie do współpracy studentów, członków kół naukowych (kontakt ze studentem PW ? Piotrem Olesińskim ? przewodniczącym Rady Kół Naukowych PW) zaproszenie na 5 marca na Wystawę Wynalazków
 • Zaproszenie na 5 marca dla wybranych szkół ? laureatów konkursów innowacyjności
 • Promowanie innowacyjności wśród ludzi młodych; realizacja prezentacji na temat wynalazków i innowacji zwłaszcza uczniów i studentów w różnych miejscach naszego kraju (załącznik ? sprawozdanie z wizyty w ZS w Staszowie 15.12.2011r)
 • Propozycje udziału młodych innowatorów w wystawach innowacji w kraju i zagranicą na rok 2012
 • W związku z Uchwałą podjętą na Zjeździe SPWiR nawiązanie kontaktu z UP RP i RK Rzeczników Patentowych w sprawie wypracowania sposobów udzielania pomocy merytorycznej i finansowej młodym innowatorom
 • Zawieranie Porozumień o współpracy ze szkołami w zakresie kreowania innowacyjnych postaw, popularyzacji konkursów innowacyjnych, informowania i udziału w wystawach (załącznik ZS Staszów)
Print Friendly, PDF & Email