Czas młodych innowatorów ? Poradnik twórczego myślenia

PREZENTACJA w Zespole Szkół w Staszowie 15.12.2011

Temat prezentacji: Czas młodych innowatorów ? Poradnik twórczego myślenia. Hasło: Edukacja innowatorów kluczem postępu. Cel prezentacji: Kreowanie innowacyjnego myślenia. Korzyści pracy zespołowej. Plan prezentacji: 1.     Przedstawienie się, informacje o SPWiR i o FSNT-NOT. 2.     Innowacje kluczem postępu: a)     Postęp ? zmiana jakościowa w technice b)     Odkrycie, wynalazek, innowacja c)      Wymyślanie innowacji, jako rodzaj pasji życiowej ? droga do sukcesu zawodowego d)     Przykłady rozwiązań prostych innowacji (im prostsze tym lepsze) e)     Źródła pomysłów innowacyjnych f)        Inspiracja do tworzenia innowacji oraz oryginalnych rozwiązań, zaczerpnięta z różnych dziedzin nauki (interdyscyplinarny charakter) g)     Ochrona własności intelektualnej
    • Niska świadomość społeczna w dziedzinie ochrony własności intelektualnej
    • Wspieranie komputerowe działalności innowacyjnej
h)      Ranking innowatorów znanych w środowisku lokalnym 3.     Korzyści pracy zespołowej: a)     Osobowość twórcy, cechy młodego innowatora, ekspresja twórcza, taktyka kury ? przeciwieństwo, oryginalne myślenie b)     Poznajemy siebie, praca w grupie c)      Rozwijamy nasze najlepsze cechy d)     Przykładowe techniki twórczego rozwiązywania problemów 4.     Przykładowe projekty ? rozwiązania innowacyjne młodych wynalazców 5.     ?Młody innowator? w FSNT-NOT   Inicjatywę zgłosił absolwent Zespołu Szkół ? Paweł Sztuk. Paweł Sztuk ? obecnie student I roku Politechniki Warszawskiej, od tego roku członek SPWiR. Realizacja prezentacji (wspólnie): Kazimierz Okraszewski ? członek KR SPWiR i v-ce prezes Komitetu Doskonalenia Kadr NOT i Paweł Sztuk. Audytorium: dwie klasy III-cie i dwie klasy IV-te, dyrektorzy i nauczyciele Zespołu Szkół (w sumie ponad 100 osób), oraz wizyty w pięciu klasach w trakcie zajęć lekcyjnych. Podjęto propozycję podpisania umowy ? porozumienia o wspieraniu działań na rzecz promocji i rozwijania ruchu młodzieżowej innowacyjności ? powstanie Klubów lub Centrów, uczestnictwo w wystawach lub targach.
Print Friendly, PDF & Email