Władze

Michał Szota
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Prezes
Politechnika Częstochowska
PL
Phone: +48-781878200
http://polskiewynalazki.pl/wp-content/uploads/2012/10/prof-Michał-Szota-150x150.jpg
Marcin Nabiałek
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Sekretarz Generalny
Politechnika Częstochowska
PL
Phone: +48-781848200
http://polskiewynalazki.pl/wp-content/uploads/2012/10/mnabialek-150x150.jpg
Regina Jeziórska
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Wiceprezes
Instytut Chemii Przemysłowej
01-350
PL
http://polskiewynalazki.pl/wp-content/uploads/2012/10/reginaj.jpg
Tomasz Zieliński
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Wiceprezes
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
PL
http://polskiewynalazki.pl/wp-content/uploads/2012/10/tomaszz.jpg
Łukasz Kaczmarek
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Wiceprezes
Politechnika Łódzka
PL
http://polskiewynalazki.pl/wp-content/uploads/2012/10/lukaszk.jpg
Paweł Kamiński
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Wiceprezes
INWEX
PL
http://polskiewynalazki.pl/wp-content/uploads/2012/10/viceprezes2a-150x150.jpg
Piotr Michniowski
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Skarbnik
SPWIR
PL
http://polskiewynalazki.pl/wp-content/uploads/2012/10/vice3-129x150.jpg

Prezydium Krajowej Rady

Michał Szota

Prezes

prof. nadzw. dr hab. inż. Michał Szota prezesspwir@gmail.com tel:+48 781 878 200,
mnabialek

Sekretarz Generalny

prof. nadzw dr hab. Marcin Nabiałek nmarcell@wp.pl tel:+48 781 848 200,

Wiceprezes

dr hab. inż. Regina Jeziórska, prof. IChP regina.jeziorska-dn@ichp.pl
vice3

Wiceprezes

dr inż. Tomasz Zieliński tomasz.zielinski@pipc.org.pl

Wiceprezes

prof. nadzw. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek lukasz.kaczmarek@p.lodz.pl
viceprezes2a

Wiceprezes

mgr Paweł Kamiński pawel.kaminski@inwex.pl

Skarbnik

mgr inż. Piotr Michniowski piotr.michniowski@gmail.com

Główna Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca

mgr inż. Danuta Kieljan danuta.kieljan@interia.pl tel:+48 781 688 200
   
Print Friendly, PDF & Email