Medal Honorowy SPWiR im. Tadeusza Sendzimira

Z okazji 10 rocznicy utworzenia Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, w porozumieniu z Synem wybitnego polskiego wynalazcy inż. Tadeusza Sendzimira, Panem Michałem Sendzimirem, został ustanowiony Medal Honorowy SPWiR im. Tadeusz Sendzimira. Corocznie, na wniosek Kapituły, Krajowa Rada SPWiR nadaje to honorowe wyróżnienie najwybitniejszym twórcom techniki i organizatorom ruchu innowacji w Polsce oraz instytucjom zasłużonym dla rozwoju innowacji.

Krajowa Rada SPWiR Uchwałą Nr 17/98 zatwierdziła Regulamin działania Kapituły Honorowego Medalu i Dyplomu Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjo-nalizatorów im. Tadeusza Sendzimira.

Pierwszymi Kawalerami Honorowego Medalu SPWiR im. Tadeusza Sendzimira w 1999 roku, wręczonego na uroczystości 10-lecia Stowarzyszenia w Częstochowie, zostało 17 członków Kapituły powołanej przez Krajową Radę SPWiR oraz 43 osoby zasłużone dla ruchu innowacji i 2 podmioty wyróżniające się  w dziedzinie innowacji.

W składzie pierwszej Kapituły byli:

 1. dr inż. Michał Sendzimir (USA, przewodniczący Kapituły)
 2. mgr inż. Jerzy Knapik (Huta im. T. Sendzimira, I wiceprzewodniczący)
 3. mgr inż. Klemens Ścierski (Elektrownia ?Łaziska?, wiceprzewodniczący)
 4. prof. dr Antoni S. Kwiatkowski (SPWiR, wiceprzewodniczący)
 5. dr inż. Jerzy Polaczek (SPWiR, sekretarz)
 6. płk prof. Marek Amanowicz (Wojskowa Akademia Techniczna)
 7. prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz (Instytut Farmaceutyczny)
 8. prof. dr hab. inż. Zdzisław Haś (Politechnika Łódzka)
 9. dr inż. Kazimierz Leski (Prezes Honorowy SPWiR)
 10. prof. dr hab. inż. Janusz Łuksza (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 11. prof. dr inż. Piotr Penczek (Instytut Chemii Przemysłowej)
 12. prof. dr inż. Tadeusz Rut (Instytut Obróbki Plastycznej)
 13. prof. dr hab. inż. Marian Szczerek (Instytut Technologii Eksploatacji)
 14. dr inż. Jan Sztobryn (Agencja Rozwoju Przemysłu)
 15. prof. dr hab. n. med. Andrzej Ślusarczyk (Państwowy Zakład Higieny)
 16. prof. dr hab. inż. Andrzej Wierzbicki (Instytut Łączności)
 17. prof. dr hab. inż. Władysław Włosiński (Politechnika Warszawska)

Wręczanie Medalu odbywa się corocznie podczas Spotkań – Seminariów Kawalerów Honorowego Medalu SPWiR im. Tadeusza Sendzimira. Osoby nim wyróżnione wygłaszają referaty z dziedzin, którymi zajmują się w pracy zawodowej.

Do chwili obecnej nadanych zostało 289 Honorowych Medali SPWiR im. Tadeusza Sendzimira.

Zapraszamy się do zapoznania z sylwetkami ostatnich kawalerów Honorowego Medalu SPWiR im. Tadeusza Sendzimira. (Katalog z XVI Seminarium pdfXVI Seminarium Kawalerów TS.pdf )

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: angielski