Program IWIS 2012

Program wystawy

IWIS 2012

  Godziny otwarcia: 16 Października                                                    900 ? 1700 17 Października                                                    900 ? 1700 18 Października                                                    900 ? 1700 19  Października                                                   900 ? 1500 Ceremonia otwarcia 16 Października                                                    1000 Wystąpienia:
  1. Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jana Szmidta
  2. Wystąpienie w imieniu organizatorów Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak
  3. Wystąpienie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierda Dziekońskiego
  4. Wystąpienie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyny Henclewskiej
  5. Wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Jacka Gulińskiego
  6. Wystąpienie  Zastępcy Przewodniczącego Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP, Posła Wincentego Elsnera
  7. Uroczyste otwarcie wystawy przez Prezesa SPWiR dr hab. inż. Michała Szotę
Wykład otwierający wystawę IWIS 2012           1050 ?Znaczenie własności przemysłowej w gospodarce opartej na wiedzy? ? prof. Stanisław Sołtysiński   Lunch                                                              1145   Seminaria Urzędu Patentowego 16 ? 18 Października  Ceremonia wręczenia medali i nagród 19 Października                                                    1200   Przerwa kawowa                                                 1400
Print Friendly, PDF & Email