Program IWIS 2012

Program wystawy

IWIS 2012

 

Godziny otwarcia:
16 Października                                                    900 ? 1700
17 Października                                                    900 ? 1700
18 Października                                                    900 ? 1700
19  Października                                                   900 ? 1500


Ceremonia otwarcia

16 Października                                                    1000


Wystąpienia:

 1. Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jana Szmidta
 2. Wystąpienie w imieniu organizatorów Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak
 3. Wystąpienie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierda Dziekońskiego
 4. Wystąpienie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyny Henclewskiej
 5. Wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Jacka Gulińskiego
 6. Wystąpienie  Zastępcy Przewodniczącego Komisji Innowacyjności
  i Nowoczesnych Technologii Sejmu RP, Posła
  Wincentego Elsnera
 7. Uroczyste otwarcie wystawy przez Prezesa SPWiR dr hab. inż. Michała Szotę

Wykład otwierający wystawę IWIS 2012           1050

?Znaczenie własności przemysłowej w gospodarce opartej na wiedzy?
? prof. Stanisław Sołtysiński

 

Lunch                                                              1145

 

Seminaria Urzędu Patentowego
16 ? 18 Października 


Ceremonia wręczenia medali i nagród

19 Października                                                    1200

 
Przerwa kawowa
                                                 1400

Print Friendly, PDF & Email