IWIS 2013 – Program

Program Wystawy IWIS 2013 Godziny otwarcia: 8-9 Października      9:00 ? 17.00 10 Października      9.00 ? 16.00 8 Października  9.30 Ceremonia otwarcia Wystąpienia:
  1. Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jana Szmidta
  2. Prezes UPRP dr Alicji Adamczak w imieniu organizatorów
  3. Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierda Dziekońskiego
  4. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Jacka Gulińskiego
  5. Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych prof. dr hab. inż. Leszka Rafalskiego
  6. Prezesa IFIA Andreasa Vedresa
  7. Pana Wu Kou-Chen w imieniu gości zagranicznych
10.10 Wykład otwierający wystawę IWIS 2013 dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Konfederacja Lewiatan 10.30 Uroczyste otwarcie wystawy prof. nzw. dr hab. inż. Michał Szota oraz zwiedzanie stoisk wystawienniczych 11.00 Konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli organizatorów, ministrów etc. 11.45 Lunch 10 Października 12.00 Ceremonia wręczenia medali i nagród 14.30 Przerwa kawowa   II Międzynarodowy Konkurs Chemiczny                       8-9 Października Seminaria Urzędu Patentowego RP *                              8-9 Października Warsztaty Konfederacji Lewiatan *                                    8 Października * szczegóły poniżej

Warsztaty Konfederacji Lewiatan

Warsztat 1 10:30 ? 11:20 Jak skutecznie pozyskać kapitał od inwestorów? ?             Źródła finansowania - czyli gdzie szukać środków na rozwój swojej firmy? ?             Luka kapitałowa - dlaczego nie mogę zdobyć kapitału? ?             Gdzie szukać kapitału na rozwój ? ?             Proces inwestycyjny ? ile trwa i kiedy się kończy?   11:20 ? 12:30 Model biznesowy ?             Co to jest model biznesowy? ?             Dlaczego model biznesowy jest istotny dla rozwoju biznesu oraz inwestora ?             Jakie są rodzaje modeli biznesowych? ?             Jak odkryć / stworzyć optymalny model biznesowy? ?             Czy model biznesowy warto zmieniać? ?             Model biznesowy w praktyce ? case studies   12:30  ? 14:00 Zagadnienia dotyczące transferu i komercjalizacji technologii : ?             czym jest innowacyjność w tego typu transakcjach, rodzaje innowacyjności, ?             metody wyceny know-how, ?             plan komercjalizacji technologii, ?             tworzenie spółek typu spin-off i spin-out, ?             etapowanie komercjalizacji technologii, ?             szacowanie kosztów komercjalizacji Zarejestruj się   Warsztat 2 14:30 ? 15:20 Anioły Biznesu, kluczowy element w procesie finansowania start-upów ?             Kim jest Anioł Biznesu - Anioł czy inwestor? ?             Czego oczekuję inwestor? ?             Oczekiwania wobec inwestora? ?             Jak inwestorzy oceniają pomysł?   15:20 ? 16:30 Pitching - jak przygotować prezentację inwestorską ?             Jak dobrze sprzedać swój pomysł przed inwestorem ?             Rola prezentacji inwestorskiej w procesie inwestycyjnym (pitching) ?             Przedstawienie podstawowych reguł pitchingu ?             Ile czasu poświęcić na opis technologii ?             Case study: jak skutecznie zaprezentować technologiczny pomysł Zarejestruj się   Spotkanie poprowadzą eksperci Lewiatan Business Angels ? Jacek Adamski, Michał Kucharski, Szymon Kurzyca i Maciej Strzębicki.   Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne, niemniej ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Na warsztaty należy rejestrować się za pomocą formularzy dostępnych na stroniewww.lba.pl/kalendarium, odnajdując informacje na temat konkretnego spotkania.
Print Friendly, PDF & Email