IWIS 2013 – Program

Program Wystawy IWIS 2013

Godziny otwarcia:

8-9 Października      9:00 ? 17.00

10 Października      9.00 ? 16.00

8 Października 
9.30 Ceremonia otwarcia

Wystąpienia:

  1. Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jana Szmidta
  2. Prezes UPRP dr Alicji Adamczak w imieniu organizatorów
  3. Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierda Dziekońskiego
  4. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Jacka Gulińskiego
  5. Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych prof. dr hab. inż. Leszka Rafalskiego
  6. Prezesa IFIA Andreasa Vedresa
  7. Pana Wu Kou-Chen w imieniu gości zagranicznych

10.10 Wykład otwierający wystawę IWIS 2013
dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Konfederacja Lewiatan
10.30 Uroczyste otwarcie wystawy prof. nzw. dr hab. inż. Michał Szota oraz zwiedzanie stoisk wystawienniczych
11.00 Konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli organizatorów, ministrów etc.
11.45 Lunch

10 Października
12.00 Ceremonia wręczenia medali i nagród
14.30 Przerwa kawowa

 

II Międzynarodowy Konkurs Chemiczny                       8-9 Października

Seminaria Urzędu Patentowego RP *                              8-9 Października

Warsztaty Konfederacji Lewiatan *                                    8 Października

* szczegóły poniżej

Warsztaty Konfederacji Lewiatan

Warsztat 1

10:30 ? 11:20 Jak skutecznie pozyskać kapitał od inwestorów?

?             Źródła finansowania – czyli gdzie szukać środków na rozwój swojej firmy?

?             Luka kapitałowa – dlaczego nie mogę zdobyć kapitału?

?             Gdzie szukać kapitału na rozwój ?

?             Proces inwestycyjny ? ile trwa i kiedy się kończy?

 

11:20 ? 12:30 Model biznesowy

?             Co to jest model biznesowy?

?             Dlaczego model biznesowy jest istotny dla rozwoju biznesu oraz inwestora

?             Jakie są rodzaje modeli biznesowych?

?             Jak odkryć / stworzyć optymalny model biznesowy?

?             Czy model biznesowy warto zmieniać?

?             Model biznesowy w praktyce ? case studies

 

12:30  ? 14:00

Zagadnienia dotyczące transferu i komercjalizacji technologii :

?             czym jest innowacyjność w tego typu transakcjach, rodzaje innowacyjności,

?             metody wyceny know-how,

?             plan komercjalizacji technologii,

?             tworzenie spółek typu spin-off i spin-out,

?             etapowanie komercjalizacji technologii,

?             szacowanie kosztów komercjalizacji

Zarejestruj się

 

Warsztat 2

14:30 ? 15:20 Anioły Biznesu, kluczowy element w procesie finansowania start-upów

?             Kim jest Anioł Biznesu – Anioł czy inwestor?

?             Czego oczekuję inwestor?

?             Oczekiwania wobec inwestora?

?             Jak inwestorzy oceniają pomysł?

 

15:20 ? 16:30 Pitching – jak przygotować prezentację inwestorską

?             Jak dobrze sprzedać swój pomysł przed inwestorem

?             Rola prezentacji inwestorskiej w procesie inwestycyjnym (pitching)

?             Przedstawienie podstawowych reguł pitchingu

?             Ile czasu poświęcić na opis technologii

?             Case study: jak skutecznie zaprezentować technologiczny pomysł

Zarejestruj się

 

Spotkanie poprowadzą eksperci Lewiatan Business Angels ? Jacek Adamski, Michał Kucharski, Szymon Kurzyca i Maciej Strzębicki.

 

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne, niemniej ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Na warsztaty należy rejestrować się za pomocą formularzy dostępnych na stroniewww.lba.pl/kalendarium, odnajdując informacje na temat konkretnego spotkania.

Print Friendly, PDF & Email