Pożegnanie prof. dr hab. inż. Władysław Karol Włosiński

W dniu 22 kwietnia 2018 roku zmarł w wieku 86 lat

prof. dr hab. inż. Władysław Karol Włosiński

Współzałożyciel Panteonu Wynalazców i Odkrywców Polskich 
i Członek Kapituły Panteonu,

Członek Prezydium PAN i Przewodniczący Wydziału IV Nauk Technicznych PAN,
Prorektor Politechniki Warszawskiej,

Doktor honoris causa Politechniki Śląskiej, Politechniki Wrocławskiej
i Politechniki Świętokrzyskiej,  

Doktor honorowy Politechniki Warszawskiej, Beijing Polytechnic University 
i University of Surface Engineering.

W piątek 4 maja 2018 roku pożegnaliśmy w Kaplicy Domu Pogrzebowego 
na Powązkach Wojskowych w Warszawie wybitnego Uczonego 
i Wielkiego Człowieka.

Łączymy się w bólu z Najbliższymi

Przyjaciele, Koledzy z Kapituły Panteonu Wynalazców i Odkrywców Polskich

oraz Zarząd i Członkowie Intellectual Property Management Polska

Print Friendly, PDF & Email