KIS TECHNOLOGY OPEN DAY W AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

21 listopada 2017 roku na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym (w budynku Uczelni mieszczącym się przy al. Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie, aula A-22) odbędzie się pierwsze spotkanie (KIS) Krajowe Inteligentne Specjalizacje Technology Open Day (zdrowe społeczeństwo, gospodarka rolno-spożywcza, zrównoważona energetyka).

 

KIS TOD AJD jest wydarzeniem, które ma za zadanie stworzyć wspólną przestrzeń dla nauki i biznesu. W ramach wydarzenia zostaną zaprezentowane technologie i wynalazki stworzone przez pracowników AJD i nagrodzone na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2017 w Warszawie. W wydarzeniu zaprezentują się przedsiębiorcy, którzy osiągnęli sukces na rynku i będą prezentować kierunki prac badawczo rozwojowych. Spotkanie rozpocznie się debatą zatytułowaną „Ekosystem współpracy Nauki z biznesem”. Po prezentacji naszych technologii oraz przedsiębiorstw, planujemy odbyć indywidualne spotkania Nauka – Biznes, by móc porozmawiać o współpracy. W ramach wydarzenia odbędą się warsztaty z zarządzania własnością intelektualną, które poprowadzi przedstawiciel Urzędu Patentowego (dr Piotr Zakrzewski). Wydarzenie jest organizowane w ramach Konsorcjum z Politechniką Łódzką oraz Centrum Transferu Technologii sp. z o.o. PŁ i realizowanego wspólnie projektu Inkubator Innowacyjności +.

Patronat nad wydarzeniem objęli:

  • Urząd Patentowy RP
  • Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
  • Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa

zródło: http://www.ajd.czest.pl/news/view/kis-technology-open-day-w-akademii-im-jana-dugosza-w-czestochowie

 

relacja: http://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=24046

Print Friendly, PDF & Email