Relacja z Gali XXII Plebiscytu ZŁOTY INŻYNIER / Blog / Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów / Organizacja Stoisk Wystawienniczych

Relacja z Gali XXII Plebiscytu ZŁOTY INŻYNIER

16 Mar 2016 Aktualności Udostępnij na FB   

Uroczystą Galą 9 marca br. w Warszawskim Domu Techniki NOT zakończono XXII Plebiscyt Czytelników redakcji „Przeglądu Technicznego” i Federacji SNT-NOT „ZŁOTY INŻYNIER”

Na Galę, oprócz laureatów, przybyli m.in. Andrzej Dera – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Jan Szyszko Minister Środowiska, Leszek Sirko - podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także wielu innych znakomitych gości: prezesów urzędów centralnych, menedżerów gospodarki, szefów instytucji otoczenia biznesu, dyrektorów instytutów badawczych, reprezentantów uczelni oraz członkowie Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w tym również przdstawiciele Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, które na gali reprezentował Prezes Michał Szota oraz Przewodnicząca GKR Danuta Kieljan.

Uroczystość otworzyła Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT. Po powitaniu gości, nawiązała do 150-lecia „Przeglądu Technicznego”, najstarszego polskiego czasopisma ukazującego się od 1866 r. Przypomniała też o roli jaką dla krzewienia kultury i dziedzictwa narodowego spełnia Muzeum Techniki i Przemysłu NOT. Poinformowała o idei plebiscytu, promującego dokonania polskich inżynierów oraz popularyzuje wybitnych twórców techniki, szczególnie tych, którzy przyczyniają się do konkurencyjności polskiej gospodarki. Tytuły są przyznawane w kategoriach: nauka, jakość, menedżer, ekologia, zarządzanie i high-tech. W plebiscycie wyróżniani są również Młodzi Inżynierowie, którzy już zanotowali wybitne osiągnięcia. Przyznawany jest także tytuł Honorowego Złotego Inżyniera tym osobom, które wprawdzie uzyskały zawodowy tytuł inżynierski, ale dziś swe sukcesy święcą w zupełnie innych obszarach: kulturze, sporcie, dziennikarstwie oraz na innych polach aktywności.

Następnie minister Andrzej Dera odczytał adres gratulacyjny Prezydenta RP Andrzeja Dudy, skierowany do laureatów i organizatorów Plebiscytu. Po jego wystąpieniu wręczono pamiątkowe statuetki oraz honorowe dyplomy laureatom plebiscytu, których listę zamieszczamy poniżej

Po wręczeniu statuetki Diamentowemu Inżynierowi - Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych Konradowi Tomaszewskiemu - Minister Jan Szyszko, w krótkim wystąpieniu nie tylko pogratulował sukcesu i wyróżnienia laureatowi, ale podkreślił wagę zagadnienia, jakie prowadzone jest przez laureata i zespół, którym on kieruje.

Na zakończenie uroczystości z autorskim recitalem wystąpiła współtwórczyni i aktorka Teatru „Kamienica” Justyna Sieńczyłło.

Źródło: XXII Plebiscyt Złoty Inżynier na stronie FSNT-NOT

1 2 3 4

Newsletter

polskiewynalazki.pl 2018