WYNIKI MEDALOWE – ARCA 2015

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami medalowymi z Międzynarodowej Wystawy Wynalazków ARCA 2015, która odbyła się w dniach 15-18 października w Zagrzebiu w Chorwacji.

Wszystkim nagrodzonym twórcom bardzo serdecznie gratulujemy!

Lista Wynalazków – ARCA 2015 – Medale
Politechnika Krakowska
1. Nowoczesna i ekologiczna metoda otrzymywania nanocząstek metalicznych z zastosowaniem naturalnych układów redukująco-stabilizujących Brązowy Medal
2. Bioaktywne materiały hydrożelowe z Beetosanu modyfikowane apiproduktami do zastosowań biomedycznych Srebrny Medal
3. Nowe Fotosensybilizatory na Bazie Szkieletu (E)-Stilbenowego do Procesów Fotoinicjowanej Polimeryzacji oraz Nowe Systemy Fotoinicjujące Procesy Fotopolimeryzacji Kationowej, Rodnikowej oraz Hybrydowej Złoty Medal
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
4. Inteligentne modułowe urządzenie do zautomatyzowanej produkcji topików wkładek bezpiecznikowych Brązowy Medal
5. System Elektronagrzewu Betonu Nowej Generacji Złoty Medal
Wojskowa Akademia Techniczna
6. Kołowa Platforma Wysokiej Mobilności Brązowy Medal
7. Mobilna ewakuacyjna platforma pływająca z funkcjami stanowiska badawczego Złoty Medal
8. Innowacyjna metoda pozyskiwania energii termalnej z depozytów gorących skał (HDR) Srebrny Medal
9. iSULIN – mobilny system sensoryczny i bezinwazyjna metoda monitorowania zdrowia diabetyków wykorzystująca wielowidmową fotopletyzmografię. Złoty Medal
Politechnika Śląska
10. Materiał kompozytowy o osnowie stopów aluminium wzmacniany wielościennymi nanorurkami węglowymi Brązowy Medal
Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
11. Innowacyjny sposób odłuszczania ryb Brązowy Medal
Politechnika Częstochowska
12. Modyfikacja właściwości stopu tytanu Ti6Al4V metodą iniekcji Srebrny Medal
13. Metody produkcji nowej grupy biomateriałów
z ich specjalnymi właściwościami
Brązowy Medal
14. Modyfikacja mechanicznych właściwości
technicznego tytanu drugiego stopnia
Złoty Medal
15. Nanokompozyt polimeru do zastosowania w optoelectronice Brązowy Medal
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
16. Sposób uruchomienia fermentacji octowej w warunkach przemysłowych Srebrny Medal
17. Szczep drożdży i sposób uzyskiwania suszonego preparatu tych drożdży, gwarantującego zachowanie cech technologicznych, umożliwiających fermentowanie brzeczek (miodowych) o wysokich stężeniach cukrów Brązowy Medal
18. Nowy szczep Lactobacillus delbrueckii i jego zastosowanie do wytwarzania pierzgi Srebrny Medal
Print Friendly, PDF & Email