IX Międzynarodowej Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2015 – Relacja

W dniach 12-14 października 2015 r. w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej odbyła się 9. edycja Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2015”. Wydarzenie organizowane jest corocznie przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym RP i Politechniką Warszawską. Wśród partnerów tegorocznej edycji wystawy znaleźli się m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych – IFIA, a także Marszałek Województwa Mazowieckiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Akademia Nauk, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konfederacja Lewiatan, Rada Główna Instytutów Badawczych i Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Wystawa IWIS 2015 objęta została również Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. W tym roku mieliśmy przyjemność zaprezentować szerokiej publiczności innowacyjne rozwiązania z 25 państw m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Indonezji, Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Czech, Iranu, Kanady, Malezji, Korei Południowej, Tunezji, Włoch, Rosji, Rumunii, Tajlandii i Tajwanu. Polscy wynalazcy zaprezentowali na wystawie blisko 180 wynalazków z rozmaitych dziedzin nauki, co łącznie z dorobkiem międzynarodowym dało w sumie ponad 400 wynalazków, stanowiących przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie.

Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów zorganizowało Międzynarodową Wystawę Wynalazków, na której przed szeroką międzynarodową publicznością zaprezentowanych zostało 129 innowacyjnych rozwiązań polskich twórców z 43 jednostek sfery nauki. Międzynarodowe Jury Wystawy przyznało polskim innowacyjnym rozwiązaniom następujące medale: 11 platynowych, 39 złotych z wyróżnieniem, 21 złotych, 36 srebrnych i 19 brązowych. Ponadto otrzymały one również liczne nagrody specjalne od zagranicznych instytucji i organizacji biorących udział w tegorocznej wystawie IWIS 2015.

aktualne logo MNISW

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS ma na celu m.in. zaprezentowanie polskim i zagranicznym przedsiębiorcom innowacyjnych osiągnięć polskiej nauki i techniki, stworzenie możliwości nawiązania komercyjnych kontraktów przez polskich twórców oraz wdrożenia licznych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki. Celem wystawy jest również kreowanie innowacyjnych postaw wśród młodzieży promując innowacyjne postrzeganie świata oraz motywowanie do podejmowania nowych wyzwań. Czynimy to m.in. poprzez promocję laureatów konkursu „Młody Innowator” organizowanego przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Federację Stowarzyszeń Naukowo Technicznych – Naczelną Organizację Techniczną, dla najbardziej zdolnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wyróżniających się swoją aktywnością, pomysłowością i innowacyjnością. Promujemy również laureatów konkursu „Student Wynalazca” organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską.

Ceremonię Otwarcia IX Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2015 uświetniły wystąpienia Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jana Szmidta, Zastępcy Prezesa Urzędu Patentowego RP Sławomira Wachowicza oraz Prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów – prof. nzw. dr hab. inż. Michała Szoty. Głos zabrała również zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego, pani Katarzyna Kręźlewicz, która odczytała list od Marszałka Adama Struzika, a także wiceprzewodniczący Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych – Naczelnej Organizacji Technicznej Grzegorz Lipowski. W trakcie Ceremonii Otwarcia, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów – prof. nzw. dr hab. Marcin Nabiałek odczytał List od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy oraz List od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej. Pisma zawierały wiele ciepłych słów pod adresem zarówno twórców innowacji jak i organizatorów wystawy.

Członkowie Międzynarodowego Jury Konkursowego mieli niezwykle trudne zadanie, którym było wyłonienie najlepszych spośród ponad 400 prezentowanych rozwiązań, ponieważ każde z nich charakteryzowało się niezwykle wysokim poziomem technologicznym i merytorycznym. Ostatecznie jednak Nagroda Główna Grand Prix IWIS 2015 trafiła do rąk wynalazców z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej za opracowanie Sposobu otrzymywania sferycznych ziaren trójtlenku itru. Jest to pierwszy polski radiofarmaceutyk w postaci sferycznych ziaren do zastosowania w medycynie nuklearnej, w szczególności do walki z guzami nowotworowymi wątroby, zarówno pierwotnymi jak i przerzutowymi.

Podczas tegorocznej edycji Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy IWIS 2015 Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów postanowiło uhonorować nagrodami specjalnymi w kategorii The Best Domestic Youth Invention twórców: Katarzynę Chrapko oraz Jakuba Porcję Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nisku za rozwiązanie pt. EKG w telefonie. Jest to praktyczne, proste, nieinwazyjne przenośne urządzenie, umożliwiające zobrazowanie na ekranie telefonu komórkowego z systemem operacyjnym Android obrazu zsumowania przebiegów prądów czynnościowych serca. Urządzenie jest zasilane z akumulatora, co pozwala na jego używanie w dowolnym miejscu.

W kategorii The Best Foreign Youth Invention organizatorzy wyróżnili wynalazców z Universiti Malaysia Pahang (UMP) za rozwiązanie pt. Impregnated Mussel Shell for Castor Methyl Ester (CME) Synthesis as Future Energy. Rozwiązanie to ma na celu zmniejszenie uzależnienia człowieka od nieodnawialnych źródeł energii poprzez próbę upowszechnienia nowego rodzaju energooszczędnych biopaliw.

W kategorii The Best Domestic Invention Stowarzyszenie wyróżniło wynalazców z Wojskowej Akademii Technicznej za wynalazek iSULIN – mobilny system sensoryczny i bezinwazyjna metoda monitorowania zdrowia diabetyków wykorzystująca wielowidmową fotopletyzmografię. iSULIN to teleinformatyczny system monitorowania zagrożeń zdrowia diabetyków wspomagający ciągła analizę poziomu cukru we krwi oraz pozostałych parametrów medycznych pacjenta. System, wykorzystując autorski sensor nadgarstkowy w trybie ciągłym analizuje nieinwazyjnie parametry pacjenta: puls, ciśnienie krwi, jej natlenienie oraz poziom cukru. Na podstawie tych parametrów system bada pacjenta oraz wnioskuje na temat jego stanu zdrowia.

Z kolei w kategorii The Best Foreign Invention organizatorzy docenili Tajlandzkich twórców z Universal Foundation for Persons with Disabilities za ich wynalazek pt. Multi-Languages Braille Learning Machine. Jest to niewielkie wielojęzyczne urządzenie stworzone z myślą o najmłodszych oraz o osobach, które dopiero zaczynają uczyć się jezyka Braille’a, które znacznie przyspiesza proces tej nauki.

Łącznie na wystawie polscy wynalazcy zdobyli ponad sto medali, wśród których znalazło się aż 11 medali platynowych. Warto w tym miejscu również wspomnieć, iż liczna grupa polskich twórców została doceniona i nagrodzona nagrodami specjalnymi przyznanymi przez zagranicznych gości m.in. z Chorwacji, Czech, Rumunii, Korei, Malezji, Iranu, Tajwanu i Tajlandii.

W trakcie Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2015 odbyła się również kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu Chemicznego, organizowany wspólnie przez Międzynarodowa Federację Stowarzyszeń Wynalazców IFIA oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. W skład Jury Konkursu weszli:

  • Mohd Mustafa Albakari Abdullah – Malaysian Center of Excellence Geopolymer & Green Technology, Malaysian Research & Innovation Society,
  • Andrei Victor Sandu – President of Romanian Inventors Forum

Nagrodę główną w tym konkursie zdobył Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy za rozwiązanie „Dodatek cetanowo-detergentowy do energooszczędnych olejów napędowych”, a wręczył ją osobiście Prezydent IFIA – Alireza Rastegar.

Każdego roku wystawie towarzyszą również wykłady i prelekcje dotyczące ochrony praw własności intelektualnej i tak było również w tym roku. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS zorganizował bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania własnością intelektualną, które miały miejsce w dniach 12 i 13 października 2015 r. Wśród tematów szkoleń znalazły się m.in.: Publiczne przyrzeczenia patentowe „patent pledges”; Własność intelektualna – jak nią zarządzać, aby zarabiała nawet gdy śpisz?; oraz Teoria Rozwiązywania Zadań Innowacyjnych (TRIZ). Szkolenia Urzędu Patentowego cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród zwiedzających jak i samych twórców innowacji.

W wystawie IWIS swoje osiągnięcia zaprezentowały zarówno uznane placówki naukowo-badawcze, uniwersytety i politechniki, jak również innowacyjne przedsiębiorstwa i indywidualni wynalazcy. Ci, którzy zdecydowali się wziąć udział w wystawie prezentowali swój dorobek w 20 kategoriach poczynając od ekologii i ochrony środowiska przez mechanikę, budownictwo,  elektronikę oraz przemysł włókienniczy i chemiczny aż do innowacyjnych rozwiązań medycznych.

Na zakończenie warto nadmienić, że główny organizator Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2015, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów już od ponad 25 lat organizuje promocję polskich wynalazków podczas międzynarodowych wystaw oraz targów innowacji. W tym okresie zaprezentowało ponad dwa tysiące polskich innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych na kilkudziesięciu wystawach, na czterech kontynentach. W ubiegłym roku na międzynarodowych wystawach i targach innowacji SPWiR promowało prawie 600 wynalazków, które były nagrodzone 420 medalami, w tym 160 złotymi oraz 94 specjalnymi wyróżnieniami.

Podsumowując, IX Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2015 zakończyła się sukcesem. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, a do Gmachu Politechniki Warszawskiej przybywa coraz więcej zwiedzających. Mamy nadzieję, że wystawa zaowocuje licznymi wdrożeniami.

Serdecznie Gratulujemy wszystkim uczestnikom Wystawy otrzymanych nagród i medali.

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów

06 foto 08 foto 09 foto 12 foto 29 foto 30 foto 32 foto 34 foto

Print Friendly, PDF & Email