Podsumowanie Konkursu „Młody Innowator”

11 czerwca 2014 r. w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowano rozgrywaną, w roku szkolnym 2013/2014 VII edycję Ogólnopolskiego Konkursu ?Młody Innowator?. Celem Konkursu, organizowanego przez struktury FSNT-NOT wspólnie ze Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Towarzystwem Kultury Technicznej jest inspirowanie młodych Polaków do innowacyjnego myślenia w życiu i przyszłej pracy zawodowej. Laureatów Jury Konkursu wyłoniło w kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum, licea ogólnokształcące i ponadgimnazjalne szkoły zawodowe. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów wyróżniło 4 rozwiązania. Młodzi Innowatorzy wyróżnionych wynalazków zostali zaproszeni do darmowego wystawienia i prezentacji nagrodzonych wynalazków na 8 Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków - IWIS 2014, która odbędzie się w dniach 14-16 października 2014 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. 13-06-2014 10-45-20 13-06-2014 10-46-18 13-06-2014 10-46-36 13-06-2014 10-47-00 Prezes SPWiR Michał Szota wręczył zaproszenia podczas uroczystego podsumowania konkursu "Młody Innowator"   źródło: pdfMłody Innowator NOT.pdf
Print Friendly, PDF & Email