Podsumowanie Jubileuszowej XX Giełdy Wynalazków

XX Gielda

W dniach 5-7 lutego 2013r w Warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbyła się Jubileuszowa XX Giełda Wynalazków, stanowiąca coroczne podsumowanie osiągnięć polskich innowatorów na arenie międzynarodowej. Organizatorem XX Giełdy Wynalazków 2013 było Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów .

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objęli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki, Rada Główna Instytutów Badawczych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Patronat medialny sprawowali: Polskie Radio, TVP Polonia, TV Orion, Przegląd Techniczny, Polish Market, Magazyn Gospodarczy Fakty, perspektywy.pl oraz elektroonline.pl

Uroczystość otwarcia swoją obecnością uświetnili: Podsekretarz Stanu w MNiSW ? Jacek Guliński, z-ca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ? Leszek Król, z-ca Prezesa Urzędu Patentowego ? Sławomir Wachowicz, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych ? Leszek Rafalski, przedstawiciel PARP ? Wojciech Sadowiec, a także Prezes FSNT-NOT ? Ewa Mańkiewicz ? Cudny.

Za szczególne osiągnięcia oraz aktywne uczestnictwo w wystawach międzynarodowych Podsekretarz Stanu MNiSW Jacek Guliński uhonorował dyplomem prof. Zygmunta Kowalskiego z Wydziału Inżynierii Technicznej Politechniki Karkowskiej, Politechnikę Częstochowską, Łódzką, Śląską oraz Wrocławską, Wojskową Akademię Techniczną, Instytut Nafty i Gazu, Instytut Włókiennictwa, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP oraz Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych. Dyplomy otrzymali również twórcy, których rozwiązania zdobyły złote medale z wyróżnieniem w czasie ubiegłorocznych wystaw wynalazków oraz młodzi innowatorzy (Karolina Śledź z SP nr 12 w Siedlcach i Bartłomiej Wdowczyk z Gimnazjum nr 5 w Radomiu), nagrodzeni w targach wynalazczości uczniów szkół średnich i wyższych.

W czasie tegorocznej edycji zaprezentowano ponad 170 rozwiązań i projektów, głównie z zakresu ekologii, chemii, biologii, elektroniki, technik medycznych, mechaniki, ochrony i bezpieczeństwa, budownictwa i informatyki.

Celem wystawy była promocja osiągnięć naukowych, nawiązanie współpracy badawczej i wdrożeniowej pomiędzy nauką i biznesem a także komercjalizacja oraz implementacja osiągnięć polskich wynalazców.

 

Print Friendly, PDF & Email