Relacja / IWIS - Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków / 2020 / Wystawy / Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów / Organizacja Stoisk Wystawienniczych
 wróć do listy wystaw z roku 2020

IWIS - Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków

19 Paź 2020 - 21 Paź 2020POLSKAWarszawa, Politechnika WarszawskaW dniach 19-21 października 2020 roku, odbyła się 14 edycja Międzynarodowej Wystawy Wynalazków "IWIS 2020". Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA.

Ze względu na szczególną sytuację epidemiczną w kraju i na świecie związaną z COVID-19, tegoroczna wystawa IWIS 2020 odbyła się po raz pierwszy w formie ONLINE. Wydarzenie, jak co roku, zostało objęte patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dodatkowo patronatu udzielili m.in.:  Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej WIIPA, Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców AEI, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Akademia Inżynierska w Polsce,  Krajowa Izba Gospodarcza, Rada Główna Instytutów Badawczych, Warszawska Izba Gospodarcza. Patroni medialni wydarzenia to: Przegląd Techniczny, Stowarzyszenie Mediów Polskich, The Patent Invention Magazin oraz portal TTG Wiadomości gospodarcze.

IWIS to największa w Polsce i trzecia co do wielkości w Europie wystawa międzynarodowa zajmująca się promowaniem osiągnięć naukowych, wynalazków i innowacji. W trakcie 14 edycji zaprezentowano rozwiązania między innymi z Rumunii, Chorwacji, Ukrainy, Mołdawii, Brazylii, Indonezji, Iranu, Iraku, Tajwanu, Hong Kongu, Kanady, Arabii Saudyjskiej, Malezji, Tajlandii, Wietnamu, USA, Turcji i oczywiście z Polski.

Twórcy zaprezentowali wynalazki z ponad 120 instytucji naukowych, uczelni wyższych i szkół oraz przedstawili 250 rozwiązań z rozmaitych dziedzin nauki, które częściowo zostały już praktycznie zastosowane w przemyśle, a w przeważającej części posiadają wysoki potencjał wdrożeniowy, są w pełnej gotowości wdrożeniowej i oczekują na praktyczną aplikację.  

Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (w ramach umowy z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr SONP/SP/461498/2020) Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów miało możliwość zorganizować tegoroczną edycję wystawy IWIS.

Jury wystawy IWIS 2020 uhonorowało najlepsze prezentowane innowacyjne rozwiązania medalami złotymi, srebrnymi i brązowymi, przyznawanymi w 12 różnych kategoriach. Rozwiązania oceniane były na podstawie rozmów przeprowadzanych z wystawcami online, przesłanych posterów, prezentacji oraz filmów.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS ma w głównej mierze pomóc w zaprezentowaniu polskim i zagranicznym przedsiębiorcom osiągnięć polskiej nauki i techniki, stworzyć możliwość do zawiązywania komercyjnych kontraktów przez polskich twórców, a tym samym możliwość wdrażania innowacji do przemysłu, które to będą miały niewątpliwie istotny wpływ na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. Należy tutaj wspomnieć o bardzo ważnej kwestii, jaką jest krzewienie u młodzieży postaw wynalazczych i innowacyjnego postrzegania świata, które są motorem napędowym w podejmowaniu nowych wyzwań.

Członkowie Międzynarodowego Jury IWIS 2020 mieli przed sobą niełatwe zadanie, którym była ocena oraz wskazanie najlepszych spośród zaprezentowanych wynalazków, ponieważ każde z nich charakteryzowało się bardzo wysokim poziomem merytorycznym i technologicznym.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2020 zgromadziła zarówno instytuty badawcze, przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, szkoły, jak i indywidualnych wynalazców. Wszystkie prezentowane rozwiązania były kwalifikowane według 12 różnych kategorii, począwszy od ekologii i ochrony środowiska, przez mechanikę, elektronikę, energetykę, aż po rozwiązania z zakresu medycyny.

Najważniejsza nagroda GRAND PRIX IWIS 2020 została przyznana dla rozwiązania Microfluidic chip for microfilaria detection prezentowanego przez Chulalongkorn University, Faculty of Veterinary Science z Tajlandii.

W trakcie tegorocznej wystawy IWIS 2020 odbyła się 9 już edycja Międzynarodowego Konkursu Chemicznego, organizowanego przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazców IFIA oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Nagrodę główną w tym konkursie zdobył wynalazek Thermoplastic polymer composition intended for polymer products with increased resistance to oxidation and environmental factors twórców z Politechniki Łódzkiej.

Nagrodę Specjalną Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT otrzymało rozwiązanie Construction of the kinetic energy accumulator (flywheel) supported by magnetic bearings twórców z Politechniki Białostockiej.

XIV Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2020 zakończyła się wielkim sukcesem. Impreza ta wpisała się już na stałe do kalendarza wynalazców z całego świata i z roku na rok przyciąga coraz więcej wystawców i zwiedzających. Mamy nadzieję, że wystawa zaowocuje szeregiem wdrożeń prezentowanych wynalazków i innowacyjnych rozwiązań.

 

Serdecznie Gratulujemy wszystkim laureatom oraz uczestnikom wystawy.

  

Zapraszamy do obejrzenia galerii rozwiązań prezentowanych podczas wystawy:

https://iwis.polskiewynalazki.pl/#/en/

https://iwis.polskiewynalazki.pl/#/pl/

Filmy:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjD5jkjngvc2LcBOtq92braOdfZHnku3K

polskiewynalazki.pl 2024