Wynalazki / KIWIE - Korea International Women's Invention Exposition / 2020 / Wystawy / Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów / Organizacja Stoisk Wystawienniczych
 wróć do listy wystaw z roku 2020

KIWIE - Korea International Women's Invention Exposition

23 Paź 2020 - 25 Paź 2020KOREASeul, Kintex 1, Exhibition Hall 2


1Politechnika KrakowskaWysokowydajne organiczne fotokatalizatory do polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu indukowanej światłem widzialnym (foto-ATRP)
2Politechnika KrakowskaPodwójne sensory, kolorymetryczne i fluorescencyjne oparte na szkielecie terfenylowym do szybkiego wykrywania stopnia utwardzenia powłok fotoutwardzalnychSrebrny medal
3Politechnika Krakowska im. T. KościuszkiPochodne stilbenowe – od syntezy nowych fotosensybilizatorów do produkcji wydruków 3D, fotoutwardzalnych nanokompozytów w masie oraz kompozytów wzmacnianych włóknamiSrebrny medal
4Politechnika Krakowska im. T. KościuszkiDruk 3D fotoutwardzalnych kompozytów fluorescencyjnych zawierających wielościenne nanorurki węglowe (MWCNTs) – od opracowania odpowiednich układów inicjujących opartych na pochodnych bifenylu do wnikliwej analizy kinetyki procesu tworzenia światłoczułych nanokompozytówBrązowy medal
5Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiInnowacyjne nowe i skuteczne fotoinicjatory do produkcji bezpiecznych fotoutwardzalnych wypełnień dentystycznychSrebrny medal
6Politechnika Krakowska im. Tadeusza KościuszkiNowatorskie, wysokowydajne niekowalencyjne czujniki fluorescencyjne do wykrywania biomakromolekuł w diagnostyce medycznejZłoty medal
7Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i BarwnikówSposób wytworzenia polimerycznego związku kompleksowego katechiny o wysokiej stabilności termicznejBrązowy medal
8Uniwersytet Jagielloński Collegium MedicumZaprojektowanie i opracowanie nowej nanoformulacji zawieszonej w biopolimerowym hydrożelu dla związków pochodnych chinazoliny, o jednoczesnej aktywności psychotropowej i prokognitywnejSrebrny medal

Szukaj


Rabaty


Zostań członkiem Stowarzyszenia i uzyskaj 5% rabatu na wybrane wystawy

Wypełnij deklarację i zostań członkiem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

Kontakt


Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

+48 22 633 84 82

biurospwir@gmail.com

Polityka Prywatności


Newsletter

polskiewynalazki.pl 2018