Aktualności

Relacja z wystawy INST w Tajwanie

W dniach 28 – 30 września 2017 odbyła się jedna z najbardziej atrakcyjnych wystaw wynalazków, jakie mają miejsce w Azji, a mianowicie INST 2017 Taipei International Invention Show and Technomart, która po raz kolejny przyciągnęła do stolicy Tajwanu wielu wynalazców, inwestorów i zwiedzających. W tym roku Targi odwiedziło około 100 000 osób. Na wystawie zaprezentowało się około 600 wystawców z ponad 20 krajów takich jak Malezja, Włochy, Chorwacja, Rosja, Polska, Korea i oczywiście Tajwan. Imprezę objęły swym patronatem: Ministerstwo Spraw Gospodarczych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji, Rada Rolnictwa oraz Ministerstwo Nauki i Technologii Tajwanu. W dniach 28 – 30 września 2017 odbyła się jedna z najbardziej atrakcyjnych wystaw wynalazków, jakie mają miejsce w Azji, a mianowicie INST 2017 Taipei International Invention Show and Technomart, która po raz kolejny przyciągnęła do stolicy Tajwanu wielu wynalazców, inwestorów i zwiedzających. W tym roku Targi odwiedziło około 100 000 osób. Na wystawie zaprezentowało się około 600 wystawców z ponad 20 krajów takich jak Malezja, Włochy, Chorwacja, Rosja, Polska, Korea i oczywiście Tajwan. Imprezę objęły swym patronatem: Ministerstwo Spraw Gospodarczych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji, Rada Rolnictwa oraz Ministerstwo Nauki i Technologii Tajwanu.Głównym organizatorem wystawy była Tajwańska Rada ds. Rozwoju Handlu Zagranicznego (TAITRA) której celem jest promocja handlu zagranicznego na Tajwanie. Finansowana przez rząd oraz rozmaite stowarzyszenia branżowe oraz organizacje handlowe, TAITRA pomaga firmom i producentom Tajwańskim wzmacniając ich pozycję na arenie międzynarodowej oraz podnosząc ich konkurencyjność wspierając je w radzeniu sobie z wyzwaniami, które napotykają oni na rynkach zagranicznych.

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INST Taipei International Invention stanowi zatem jedyną w swoim rodzaju okazję do zaprezentowania swoich rozwiązań przed niezwykle wymagającą azjatycką widownią oraz jury. Z roku na rok, cieszy się ona również rosnącym zainteresowaniem środowisk biznesowych. Wśród twórców rozwiązań obecnych na wystawie dominowało środowisko naukowe, instytuty badawcze oraz przemysł i grupy biznesowe. Inżynieria, przemysł, informatyka, elektronika, architektura i budownictwo, medycyna, rolnictwo, transport, ochrona środowiska lub bezpieczeństwo – to tylko najpopularniejsze spośród wszystkich kategorii innowacji prezentowanych na wystawie INST 2017.

SPWiR zaprezentowało w Tajpej 20 innowacyjnych rozwiązań z wielu dziedzin nauki. Stoisko polskie było jednym z największych spośród wszystkich stoisk zagranicznych. Zostało ono objęte honorowym patronatem Warszawskiego Biura Handlowego w Tajpej. Dyrektor generalny Biura pan Maciej Gaca odwiedzał polskie stoisko codziennie i spotykał się z twórcami, którzy wyjątkowo licznie reprezentowali Polskę w tym roku. W wystawie uczestniczyli m.in. : przedstawiciele Politechniki Częstochowskiej – wśród nich pani prof. Katarzyna Oźga – dziekan Wydziału Elektrycznego, dr inż. Konstanty Marszałek – Wydział Informatyki Akademii Górniczo – Hutniczej, młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół nr 6 im. króla J. III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju wraz z dyrektorem Jerzym Madzią oraz liczna delegacja z miasta Częstochowa m. in. prezes Oczyszczalni Ścieków WARTA pan Rafał Lewandowski. Polskie rozwiązania cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród osób zwiedzających wystawę, jak i przedstawicieli firm i przedsiębiorstw przemysłowych. Oprócz medali i dyplomów otrzymanych w ramach głównego konkursu wystawy INST 2017, polskie rozwiązania otrzymały wyróżnienia i nagrody specjalne. Wynalazki pochodzące z Polski otrzymały w sumie 9 medali – 2 złote, 2 srebrne i 5 brązowe oraz medale honorowe Jury.

Lista nagrodzonych znajduje się na stronie www: http://polskiewynalazki.pl/blog/2017/10/17/wyniki-medalowe-inst-2017/

Wystawa INST 2017  jest finansowana w ramach umowy 713/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

EUROINVENT wyniki medalowe

Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z wynikami medalowymi z wystawy EUROINVENT która odbyła się w dniach 25-27 maja w Rumunii.

Cracow University of Technology

1.       New highly luminescent europium (III), terbium (III) and samarium (III) complexes and their use for the role of organic-inorganic luminescent molecular chemosensors for monitoring of polymerization processes and monitoring of the properties of polymer coatings and films

Srebrny Medal

Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP

2.       TRM® Tactical Throwable Robot

Złoty Medal

Industrial Institute Of Agricultural Engineering in Poznan

3.       The machine aggregated with agricultural tractor for recultivation of fields after cultivation of energy willow and fruit bushes

Złoty Medal

Lodz University of Technology

4.       The innovation synbiotic preparation for animal feed application.

Złoty Medal

5.       Disc granulation process as a method of the lime sludge management at the sugar industry

Srebrny Medal

6.       The chosen industrial application limited greenhouse gases emission

Złoty Medal

Lublin University of Technology

7.       A screw with moving elements of intensive mixing

Brązowy Medal

National Marine Fisheries Research Institute

8.       Innovative technology for the production of functional canned sprats

Srebrny Medal

Military University of Tachnology

9.       SymSG Border Tactics – Virtual decision game environment for Border Guard tactics training, utilising virtual and constructive simulators applied for supporting national and EU border protection doctrine Złoty Medal

Textile Research Institute

10.   Barrier Textile Protecting Against Effects of Electromagnetic Fields Złoty Medal

Silesian University of Technology

11.   Flexible dye-sensitized solar cells with CNT/PEDOT-PSS/PVP counter electrode

Srebrny Medal

X Jubileuszowy Konkurs „Młody Innowator 2017”.

Na zaproszenie Minister Edukacji Narodowej, która sprawowała patronat nad Konkursem, w gmachu Ministerstwa podsumowano 6 czerwca br. jubileuszowy, X Konkurs "Młody Innowator 2017".

W uroczystości wzięli udział, wręczając laureatom nagrody i dyplomy: Rafał Lew-Starowicz - Z-ca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN, dr Alicja Adamczak -  Prezes Urzędu Patentowego, Ewa Mańkiewicz-Cudny - prezes FSNT-NOT, prof. Michał Szota – Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów i wiceprezes FSNT-NOT, a także Małgorzata Głębicka - Prezes Fundacji PKO Banku Polskiego – Główny Partner Konkursu oraz sponsorzy: Anna Perzanowska z Fundacji Grupy ADAMED  - program ADAMED SmartUP, dr Andrzej Kusyk  – Prezesa Wydawnictwa SIGMA- NOT, Maciej Wieloch – Prezes Spółki Akcelerator Innowacji NOT i Jerzy Rożek – Prezes Warszawskiego Dom Technika NOT. Bohaterami uroczystości byli laureaci (lista w załączniku), uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych licealnych i techników, których prace i projekty zostały wyróżnione przez Jury działające pod przewodnictwem prezes Ewy Mańkiewicz-Cudny w składzie: Bogdan Bogdański – SPWiR, Marian Jasiński – SEP, Włodzimierz Hausner – TKT, Jan Kawiński – SPWiR, Ewa Królicka – TKT, Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa – PZITB, Ryszard Bajkowski – PZWiR, Kazimierz Okraszewski – SPWiR oraz Dariusz Raczkowski – SIMP.IMG_3109 IMG_3120 IMG_3085 IMG_3097  

Relacja z wystawy Geneva Inventions 2017

14 medali dla polskich innowacji na Światowej Wystawie Wynalazczości

45. Geneva Inventions

17821156_193304157841787_1778699786_nW dniach 29 marca - 2 kwietnia w Genewie miała miejsce 45. Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva Inventions”. Warto podkreślić, że jest to największa i najbardziej prestiżowa wystawa wynalazków w Europie. Na powierzchni 8500 m2 swoje wynalazki zaprezentowało ponad 700 wystawców z 40 krajów, którzy łącznie zaprezentowali około 1000 innowacyjnych rozwiązań. Przez pięć dni, wystawę odwiedziło ponad 50 tys. zwiedzających, wśród których znalazło się również bardzo wielu przedstawicieli biznesu i firm przemysłowych.

17821007_193304187841784_10460223_n

Inżynieria, przemysł, informatyka, elektronika, architektura i budownictwo, medycyna, rolnictwo, transport, ochrona środowiska lub bezpieczeństwo – to tylko najpopularniejsze spośród wszystkich kategorii innowacji prezentowanych na wystawie Geneva Inventions. Wydarzenie również tradycyjnie odbyło się pod patronatem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Rządu Szwajcarii i władz miasta Genewy. Wśród wynalazców znaleźli się zarówno niezależni twórcy, jak i przedstawiciele firm i uniwersytetów oraz agencji rządowych.

Wystawa Geneva Inventions, której 45. edycja miała miejsce w tym roku, stanowi jedyne w swoim rodzaju forum wymiany pomysłów i doświadczeń pomiędzy wynalazcami, przemysłem i światem biznesu. Corocznie, wartość kontraktów zawieranych przez osoby, które prezentują swoje rozwiązania na tej wystawie przekracza 50 milionów euro. Oprócz możliwości nawiązania cennych kontaktów lub podpisania umowy o komercjalizacji swojego rozwiązania, każda prezentowana innowacja podlega ocenie przez międzynarodowe jury złożone z 85 ekspertów każdej z dziedzin.

W tej największej i najbardziej prestiżowej wystawie w Europie, jak co roku, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, będące oficjalnym przedstawicielem Polski na wystawie Geneva Inventions, zorganizowało polskie stoisko, w której znalazło się 14 rozwiązań polskich twórców z jednostek sfery nauki i przemysłu. Łącznie na 45. wystawie Geneva Inventions, Polska otrzymała 4 złote medale, 9 srebrnych medali i 1 medal brązowy. Pełna lista autorów i tytułów polskich rozwiązań wraz z przyznanymi nagrodami znajduje się na stronie: http://polskiewynalazki.pl/blog/2017/04/10/wyniki-medalowe-geneva-inventions-2017/

17813818_193304217841781_1940228843_nPolskie rozwiązania cieszyły się wyjątkowym zainteresowaniem zarówno wśród osób zwiedzających wystawę, jak i przedstawicieli firm i przedsiębiorstw przemysłowych. Zadawali oni bardzo wiele szczegółowych pytań dotyczących zasad funkcjonowania innowacji prezentowanych na polskim stoisku, a także niejednokrotnie prosili o wskazanie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu z ich twórcami.

Gościem honorowym polskiego stoiska na wystawie Geneva Inventions była jak co roku Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, dr Alicja Adamczak.

Pośród polskich w17760606_193304204508449_1535660196_nynalazków prezentowanych na wystawie, znalazło się pięć rozwiązań wyłonionych w ramach konkursu „Student Wynalazca” organizowanego corocznie przez Politechnikę Świętokrzyską, mającego na celu wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. Konkurs adresowany jest każdego roku do studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów byli twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego, zgłoszonego do ochrony. Laureaci nagród głównych otrzymują w nagrodę możliwość wystawienia swoich rozwiązań na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie oraz na organizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów – Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS.

Rozwiązania prezentowane na wystawie Geneva Inventions wyłonione w konkursie „Student Wynalazca”:

Nazwiska twórców

Instytucja

Tytuł rozwiązania

Nagroda

Łukasz NOWAKOWSKI, Michał SKRZYNIARZ, Edward MIKO, Stanisław ADAMCZAK, Leszek RADZISZEWSKI

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Głowica pomiarowa do pomiaru przemieszczeń względnych

 Srebrny Medal

Dariusz ZIELIŃSKI, Wojciech JARZYNA, Krzysztof KOLANO

Politechnika Lubelska

Sposób i układ magazynowania ciepła albo chłodu w pojazdach z napędem elektrycznym

 Srebrny Medal

Jacek S. TUTAK, Łukasz KOLMAN

Politechnika Rzeszowska

Urządzenie do wspomagania osób niewidomych i niedowidzących

 Brązowy Medal

Sebastian Dawid OLĘDZKI

Bisonte sp. z o.o.

Pojazd podwodny z kadłubem o zmiennej geometrii

 Złoty Medal

Arkadiusz SZCZEPANEK, Wojciech ŻDŻARSKI

System chroniący kierowców przed zaśnięciem i badający koncentrację w trakcie jazdy, 'Total Car Rescue'

 Złoty Medal

Najmłodszymi wystawcami z Polski byli uczniowie Zespołu Szkół nr 6 z Jastrzębia Zdroju. Zaprezentowali oni dwa innowacyjne rozwiązania: ISEPT- Innovative System for Education and Phobias Treatment - Innowacyjny System Edukacyjny i Leczenia oraz E-Jurnal for PE - Interaktywny dziennik na WF . Zwłaszcza pierwsze z nich wzbudzało niesamowite zainteresowanie wśród zwiedzających. Platforma ISEPT jest innowacyjnym projektem dwu modułów. Opiera się on na technologii wirtualnej rzeczywistości. Pierwszy element tego projektu daje szanse w walce z ludzkimi słabościami. Druga część wspomaga naukę zagadnień z dziedziny elektryki. "Morfeusz" czyli pierwszy elementem projektu daje niesamowite możliwości w walce z ludzkimi słabościami. Oparty o wysokiej wydajności silnik graficzny współpracujący z technologią VR, daje możliwość wysokiego powiązania emocjonalnego, co jest kluczowym w walce z określonym strachem. Ma on na celu pomoc w oswojeniu się z kilkoma najbardziej powszechnymi odmianami fobii za pomocą interakcji użytkownika ze światem wirtualnym. Podczas wystawy zwiedzający mogli przenieść się do świata wirtualnego za pomocą odpowiednio do tego przystosowanych gogli. I rzeczywiście chętnych nie brakowało.

Oficjalne podsumowanie 45. Wystawy Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów Geneva Inventions, miało miejsce w sobotę, 1 kwietnia wieczorem na specjalnie zorganizowanym bankiecie, w którym uczestniczyli wszyscy oficjalni przedstawiciele wystawy na świecie. W imieniu Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów wziął w nim udział prezes Stowarzyszenia dr hab. inż. Michał Szota oraz Dyrektor Biura Krajowej Rady SPWiR Agnieszka Mikołajska.

Wszystkim nagrodzonym twórcom bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów