Aktualności

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2017 – Relacja

W dniach 9-11 października 2017 roku, w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej, odbyła się 11. edycja Międzynarodowej Wystawy Wynalazków „IWIS 2017”. Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Politechniką Warszawską.

OSKL1408

Dla osób zwiedzających wstęp na wystawę był bezpłatny. Tegoroczny IWIS odwiedziło ponad 20 000 osób.

Po raz kolejny wystawa IWIS 2017 została objęta Honorowym Patronatem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Pośród patronatów tegorocznej edycji wystawy znaleźli się między innymi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych (IFIA), Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców (AEI), Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Krajowa Izba Gospodarcza, Rada Główna Instytutów Badawczych, Akademia Inżynierska w Polsce, Warszawska Izba Gospodarcza, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

IWIS to największa w Polsce i trzecia co do wielkości w Europie wystawa międzynarodowa zajmująca się promowaniem osiągnięć naukowych, wynalazków i innowacji. W trakcie 11 edycji zaprezentowano rozwiązania z 32 państw, między innymi z Malezji, Rumunii, Bułgarii, Kanady, Chorwacji, Czech, Indonezji, Iranu, Tajwanu, Egiptu, Mołdawii, Tajlandii, Arabii Saudyjskiej, Bośni i Hercegowiny. Polscy wynalazcy przedstawili 138 rozwiązań z rozmaitych dziedzin nauki, co w sumie z zagranicznymi wynalazkami dało ponad 400 rozwiązań, które częściowo zostały już praktycznie zastosowane w przemyśle, a w przeważającej części posiadają wysoki potencjał wdrożeniowy, są w pełnej gotowości wdrożeniowej i oczekują na praktyczną aplikację.

image008Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (w ramach umowy 713/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę) Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów miało możliwość zorganizować tegoroczną edycję wystawy IWIS, na której zaprezentowano innowacyjne rozwiązania z prawie 50 jednostek sfery nauki (instytutów PAN, instytutów badawczych, szkół i uczelni wyższych). Międzynarodowe Jury przyznało polskim wystawcom następujące medale: 11 platynowych, 25 złotych z wyróżnieniem, 32 złotych, 30 srebrnych, 30 brązowych. Ponadto polscy wystawcy otrzymali szereg nagród specjalnych od zagranicznych organizacji, które uczestniczyły w tegorocznej wystawie.

image005Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS ma w głównej mierze pomóc w zaprezentowaniu polskim i zagranicznym przedsiębiorcom osiągnięć polskiej nauki
i techniki, stworzyć możliwość do zawiązywania komercyjnych kontraktów przez polskich twórców, a tym samym możliwość wdrażania innowacji do przemysłu, które to będą miały niewątpliwie istotny wpływ na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. Należy tutaj wspomnieć o bardzo ważnej kwestii, jaką jest krzewienie u młodzieży postaw wynalazczych i innowacyjnego postrzegania świata, które są motorem napędowym w podejmowaniu nowych wyzwań. Ceremonię Otwarcia XI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 uświetniły wystąpienia m.in: JM Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jana Szmidta oraz prezesa Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA dr Alirezy Rastegara.

image010Wyjątkowym wydarzeniem podczas uroczystości było wręczenie Honorowego Pamiątkowego Medalu IFIA Rektorowi Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Janowi Szmidtowi oraz Rektorowi Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbertowi Sczygiolowi przez prezesa IFIA Alirezę Rastegara.

Z Ceremonią Otwarcia wystawy IWIS 2017 była połączona debata: Innowacje – czy jesteśmy gotowi na rewolucje i zmiany? prowadzona przez lidera programu Dialog prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kąkola. W debacie wzięli udział: prorektor ds. współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej, Prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, prezes Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii dr Robert Wiliński, dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP oraz prezes Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów dr hab. inż. Michał Szota, prof. PCz.

image016Podczas tegorocznej wystawy IWIS 2017 po raz pierwszy odbyło się I Forum Dialog Nauka – Przemysł. Konsorcjum wiodących polskich ośrodków naukowych tj.: Akademii Górniczo Hutniczej, Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Politechnik: Częstochowskiej i Warszawskiej, podjęło decyzję o wspólnym stworzeniu ponadregionalnej platformy kooperacji w celu zwiększenia poprawy i efektywności współpracy z przemysłem zarówno w kraju oraz z zagranicy, poprzez realizację projektu pn.: Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka – Przemysł realizowanego w ramach programu Dialog finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednym z priorytetowych realizowanych w ramach projektu jest Forum Dialog Nauka – Przemysł. Podczas Forum odbyła się dyskusja z zaproszonymi przedstawicielami biznesu wspierającego start up’y czy wdrażającego nowatorskie rozwiązania w swojej działalności. Wykorzystując te dwa uzupełniające się wydarzenia (Forum i IWIS) w sposób efektywny i skuteczny doszło do połączenia świata nauki i świata biznesu/technologii. W ramach współorganizowanej konferencji w CZIiTT PW odbyły się wydarzenia towarzyszące, obejmujące seminaria tematyczne, warsztaty tematyczne, spotkania networkingowe, demo day dla wynalazców i biznesu, info – seminaria dla naukowców i ekspertów z kraju i zagranicy.

image009Członkowie Międzynarodowego Jury IWIS 2017 mieli przed sobą niełatwe zadanie, którym było wskazanie najlepszych spośród zaprezentowanych rozwiązań, ponieważ każde z nich charakteryzowało się bardzo wysokim poziomem merytorycznym i technologicznym. Najważniejsza nagroda Grand Prix IWIS 2017 trafiła do Jednostki Innowacyjno – Wdrożeniowej INWEX za opracowanie wynalazku pt. Inteligentne kompleksy złota (III) – najskuteczniejsze preparaty przeciwnowotworowe. Inteligentne kompleksy złota (III) służą do selektywnego zwalczania chorób nowotworowych. Są to obecnie najbardziej innowacyjne i unikatowe związki, które posiadają największą skuteczność leczenia chorób nowotworowych u ssaków, jednocześnie nie powodując żadnych skutków ubocznych, a co przede wszystkim warto podkreślić są najtańsze. Na ich bazie można stworzyć kilkadziesiąt innowacyjnych produktów leczniczych do terapii różnorakich chorób nowotworowych, pasożytniczych, bakteryjnych i innych. Wytypowane kompleksy złota (III) zostały przebadane przez polskie uczelnie medyczne „in vivo” na najbardziej agresywnych komórkach nowotworowych. Badania „in vitro” (na szczurach) przeprowadzone przez Narodowy Instytut Leków w Warszawie również wypadły rewelacyjnie. W tych badaniach jako materiał porównawczy stosowana była cisplatyna, która w Polsce jest najczęściej podawanym lekiem przeciwnowotworowym.

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów uhonorowało uczestników wystawy IWIS 2017 nagrodami specjalnymi w następujących kategoriach:

*Special Award SPWiR Best Domestic Youth Invention: CubeR – rehabilitacyjna kostka dla chorych ze schorzeniami reumatoidalnymi, Zespół Szkół Nr 6 Im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, autorstwa: Ewa Maduzia, Lidia Gajdzik, Szymon Wojakowski, Piotr Mirosław, Krzysztof Olszok, Franciszek Jaskulski.

CubeR to projekt stworzony przez naszych uczniów, którzy zauważyli potrzebę pomocy osobom z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Układanie kostki pozwala na odejście od myślenia o chorobie, a równocześnie ćwiczenie rąk, które są zawsze rano usztywnione.

*Special Award SPWiR Best Foreign Youth Invention: Creation of art paintings, School Prince Nora University z Arabii Saudyjskiej, autorstwa Layan Nahar Al-Kahtani. Rozwiązaniem jest specjalne urządzenie służące do kreatywnego tworzenia wzorów i dekoracji przy użyciu różnorodnych materiałów plastycznych.

*Special Award SPWiR Best Domestic Invention: ELEPHANT, Wojskowa Akademia Techniczna, autorstwa: Mariusz Chmielewski, Magda Lebiedziewicz, Paweł Pieczonka, Bartosz Miłosz, Sylwia Sławińska, Piotr Witowski, Michał Olek. Elephant jest pierwszym tak rozbudowanym inteligentnym ubrankiem cybernetycznym i systemem teleinformatycznym wykorzystującym niemowlęcą odzież zintegrowaną z aplikacją mobilną na smartfony wykorzystywaną do pomiaru napięcia wybranych partii mięśniowych, monitoringu serca, przewodnictwa skóry i monitorowania temperatury dodatkowo wyposażonym w funkcje fizjoterapeutyczne (jednostki wibracyjne) w celu pobudzenia układu mięśniowego.

*Special Award SPWiR Foreign Invention: A robust green nano-geopolymer ceramic reinforced lead free solder for high strength electric/electronic interconnect application, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), autorstwa: Mohd Arif Anuar Mohd Salleh, Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah, Mohd Izrul Izwan Ramli, Rita Mohd Said, Marliza Mostapha @ Zakaria, Nur Nadiah ‚Izzati Zulkifli. Rozwiązanie dotyczące zastosowania wzmacniającej nanocząsteczkowej struktury geopolimeru jest obiecującą metodą poprawienia właściwości mechanicznych i termicznych bezołowiowych materiałów lutowniczych.

image011W trakcie wystawy IWIS 2017 swoje osiągnięcia prezentowały zarówno instytuty badawcze, przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, szkoły, jak i indywidualni wynalazcy. Wszystkie rozwiązania były kwalifikowane według 20 różnych kategorii począwszy od ekologii i ochrony środowiska, przez mechanikę, elektronikę, energetykę, aż po rozwiązania z zakresu medycyny.

  1. dr hab. inż. Grzegorz Grynkiewicz, Instytut Farmaceutyczny
  2. dr Jerzy Polaczek, zastępca redaktora naczelnego Przemysłu Chemicznego
  3. nzw. Andrei Victor Sandu, Gheorghe Asachi Technical University of Iasi, Rumunia

Nagrodę główną w konkursie zdobył Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja, za rozwiązanie: Laboratory polymer filament extruder for 3D printing of microreactors

Trzy wyróżnienia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego otrzymały rozwiązania:

– Neurorurki z bionanocelulozy do regeneracji nerwów obwodowych (Bionanocellulose neurotubes for regeneration of damaged peripheral nerves), Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Instytut Biochemii Technicznej: Karolina Ludwicka, Marek Kołodziejczyk, Zbigniew Pasieka, Stanisław Bielecki.

– Innowacyjny preparat do czyszczenia filtrów cząstek stałych stosowanych w układach wydechowych silników wysokoprężnych (An innovative preparation for cleaning solid particle filters used in exhaust systems of diesel engins), Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy: Jarosław Markowski, Wojciech Krasodomski, Zbigniew Stępień, Leszek Ziemiański, Michał Wojtasik, Grażyna Żak.

CubeR – rehabilitacyjna kostka dla chorych ze schorzeniami reumatoidalnymi (CubeR – Rehab Cube supporting rheumatoid diseases), Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju: Ewa Maduzia, Lidia Gajdzik, Szymon Wojakowski, Piotr Mirosław, Krzysztof Olszok, Franciszek Jaskulski.

 

Jak każdego roku, także i w trakcie tegorocznej Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2017 towarzyszyły prelekcje oraz wykłady z zakresu „Naruszenia praw własności intelektualnej w teorii i praktyce” prowadzone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Warsztaty te były organizowane bezpłatnie. Wydarzenia adresowane były w szczególności do przedsiębiorców, studentów, przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej, pracowników naukowych polskich i zagranicznych uczelni, a także instytucji wspierających transfer technologii, jak również proces zarządzania innowacjami. Seminaria były poświęcone tematyce naruszeń praw własności intelektualnej oraz prezentacji rozmaitych przykładów postępowania nieuczciwej konkurencji. Przedstawione zostały również metody przeciwdziałania nielegalnym praktykom oraz sposoby rozstrzygania sporów w obszarze ochrony własności intelektualnej. Oprócz wysłuchania wykładów, uczestnicy mogli także obejrzeć wystawę tematyczną przygotowaną przez przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej.

XI Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2017 zakończyła się wielkim sukcesem. Impreza ta wpisała się już na stałe do kalendarza wynalazców z całego świata i z roku na rok przyciąga coraz więcej wystawców i zwiedzających. Mamy nadzieję, że wystawa zaowocuje szeregiem wdrożeń prezentowanych wynalazków i innowacyjnych rozwiązań.

Wystawa IWIS 2017  jest finansowana w ramach umowy 713/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Serdecznie Gratulujemy wszystkim laureatom oraz uczestnikom wystawy.

Relacja z wystawy INST w Tajwanie

W dniach 28 – 30 września 2017 odbyła się jedna z najbardziej atrakcyjnych wystaw wynalazków, jakie mają miejsce w Azji, a mianowicie INST 2017 Taipei International Invention Show and Technomart, która po raz kolejny przyciągnęła do stolicy Tajwanu wielu wynalazców, inwestorów i zwiedzających. W tym roku Targi odwiedziło około 100 000 osób. Na wystawie zaprezentowało się około 600 wystawców z ponad 20 krajów takich jak Malezja, Włochy, Chorwacja, Rosja, Polska, Korea i oczywiście Tajwan. Imprezę objęły swym patronatem: Ministerstwo Spraw Gospodarczych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji, Rada Rolnictwa oraz Ministerstwo Nauki i Technologii Tajwanu. W dniach 28 – 30 września 2017 odbyła się jedna z najbardziej atrakcyjnych wystaw wynalazków, jakie mają miejsce w Azji, a mianowicie INST 2017 Taipei International Invention Show and Technomart, która po raz kolejny przyciągnęła do stolicy Tajwanu wielu wynalazców, inwestorów i zwiedzających. W tym roku Targi odwiedziło około 100 000 osób. Na wystawie zaprezentowało się około 600 wystawców z ponad 20 krajów takich jak Malezja, Włochy, Chorwacja, Rosja, Polska, Korea i oczywiście Tajwan. Imprezę objęły swym patronatem: Ministerstwo Spraw Gospodarczych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji, Rada Rolnictwa oraz Ministerstwo Nauki i Technologii Tajwanu.Głównym organizatorem wystawy była Tajwańska Rada ds. Rozwoju Handlu Zagranicznego (TAITRA) której celem jest promocja handlu zagranicznego na Tajwanie. Finansowana przez rząd oraz rozmaite stowarzyszenia branżowe oraz organizacje handlowe, TAITRA pomaga firmom i producentom Tajwańskim wzmacniając ich pozycję na arenie międzynarodowej oraz podnosząc ich konkurencyjność wspierając je w radzeniu sobie z wyzwaniami, które napotykają oni na rynkach zagranicznych.

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INST Taipei International Invention stanowi zatem jedyną w swoim rodzaju okazję do zaprezentowania swoich rozwiązań przed niezwykle wymagającą azjatycką widownią oraz jury. Z roku na rok, cieszy się ona również rosnącym zainteresowaniem środowisk biznesowych. Wśród twórców rozwiązań obecnych na wystawie dominowało środowisko naukowe, instytuty badawcze oraz przemysł i grupy biznesowe. Inżynieria, przemysł, informatyka, elektronika, architektura i budownictwo, medycyna, rolnictwo, transport, ochrona środowiska lub bezpieczeństwo – to tylko najpopularniejsze spośród wszystkich kategorii innowacji prezentowanych na wystawie INST 2017.

SPWiR zaprezentowało w Tajpej 20 innowacyjnych rozwiązań z wielu dziedzin nauki. Stoisko polskie było jednym z największych spośród wszystkich stoisk zagranicznych. Zostało ono objęte honorowym patronatem Warszawskiego Biura Handlowego w Tajpej. Dyrektor generalny Biura pan Maciej Gaca odwiedzał polskie stoisko codziennie i spotykał się z twórcami, którzy wyjątkowo licznie reprezentowali Polskę w tym roku. W wystawie uczestniczyli m.in. : przedstawiciele Politechniki Częstochowskiej – wśród nich pani prof. Katarzyna Oźga – dziekan Wydziału Elektrycznego, dr inż. Konstanty Marszałek – Wydział Informatyki Akademii Górniczo – Hutniczej, młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół nr 6 im. króla J. III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju wraz z dyrektorem Jerzym Madzią oraz liczna delegacja z miasta Częstochowa m. in. prezes Oczyszczalni Ścieków WARTA pan Rafał Lewandowski.
Polskie rozwiązania cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród osób zwiedzających wystawę, jak i przedstawicieli firm i przedsiębiorstw przemysłowych. Oprócz medali i dyplomów otrzymanych w ramach głównego konkursu wystawy INST 2017, polskie rozwiązania otrzymały wyróżnienia i nagrody specjalne.
Wynalazki pochodzące z Polski otrzymały w sumie 9 medali – 2 złote, 2 srebrne i 5 brązowe oraz medale honorowe Jury.

Lista nagrodzonych znajduje się na stronie www: http://polskiewynalazki.pl/blog/2017/10/17/wyniki-medalowe-inst-2017/

Wystawa INST 2017  jest finansowana w ramach umowy 713/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

EUROINVENT wyniki medalowe

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami medalowymi z wystawy EUROINVENT która odbyła się w dniach 25-27 maja w Rumunii.

Cracow University of Technology

1.       New highly luminescent europium (III), terbium (III) and samarium (III) complexes and their use for the role of organic-inorganic luminescent molecular chemosensors for monitoring of polymerization processes and monitoring of the properties of polymer coatings and films

Srebrny Medal

Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP

2.       TRM® Tactical Throwable Robot

Złoty Medal

Industrial Institute Of Agricultural Engineering in Poznan

3.       The machine aggregated with agricultural tractor for recultivation of fields after cultivation of energy willow and fruit bushes

Złoty Medal

Lodz University of Technology

4.       The innovation synbiotic preparation for animal feed application.

Złoty Medal

5.       Disc granulation process as a method of the lime sludge management at the sugar industry

Srebrny Medal

6.       The chosen industrial application limited greenhouse gases emission

Złoty Medal

Lublin University of Technology

7.       A screw with moving elements of intensive mixing

Brązowy Medal

National Marine Fisheries Research Institute

8.       Innovative technology for the production of functional canned sprats

Srebrny Medal

Military University of Tachnology

9.       SymSG Border Tactics – Virtual decision game environment for Border Guard tactics training, utilising virtual and constructive simulators applied for supporting national and EU border protection doctrine Złoty Medal

Textile Research Institute

10.   Barrier Textile Protecting Against Effects of Electromagnetic Fields Złoty Medal

Silesian University of Technology

11.   Flexible dye-sensitized solar cells with CNT/PEDOT-PSS/PVP counter electrode

Srebrny Medal

X Jubileuszowy Konkurs „Młody Innowator 2017”.

Na zaproszenie Minister Edukacji Narodowej, która sprawowała patronat nad Konkursem, w gmachu Ministerstwa podsumowano 6 czerwca br. jubileuszowy, X Konkurs „Młody Innowator 2017”.

W uroczystości wzięli udział, wręczając laureatom nagrody i dyplomy: Rafał Lew-Starowicz – Z-ca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN, dr Alicja Adamczak –  Prezes Urzędu Patentowego, Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT, prof. Michał Szota – Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów i wiceprezes FSNT-NOT, a także Małgorzata Głębicka – Prezes Fundacji PKO Banku Polskiego – Główny Partner Konkursu oraz sponsorzy: Anna Perzanowska z Fundacji Grupy ADAMED  – program ADAMED SmartUP, dr Andrzej Kusyk  – Prezesa Wydawnictwa SIGMA- NOT, Maciej Wieloch – Prezes Spółki Akcelerator Innowacji NOT i Jerzy Rożek – Prezes Warszawskiego Dom Technika NOT.

Bohaterami uroczystości byli laureaci (lista w załączniku), uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych licealnych i techników, których prace i projekty zostały wyróżnione przez Jury działające pod przewodnictwem prezes Ewy Mańkiewicz-Cudny w składzie: Bogdan Bogdański – SPWiR, Marian Jasiński – SEP, Włodzimierz Hausner – TKT, Jan Kawiński – SPWiR, Ewa Królicka – TKT, Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa – PZITB, Ryszard Bajkowski – PZWiR, Kazimierz Okraszewski – SPWiR oraz Dariusz Raczkowski – SIMP.IMG_3109 IMG_3120 IMG_3085 IMG_3097