Aktualności

Wyniki Medalowe – Geneva Inventions 2018

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami medalowymi z wystawy w Genewie która odbyła się w dniach 11-15 kwietnia 2018r.

 

Czestochowa University  of Technology
1. Electrical energy processing, storage and return system KAPS. Srebrny Medal
2. Method for producing shaped products from a porous material. Srebrny Medal
3. Method of obtaining magnetic composite for retention systems in reconstructive medicine. Złoty Medal
4. Setup for contactless detection of defects in the structure of the tested object, especially in tanned natural leathers. Srebrny Medal
Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP
5. PIAP FENIX ® robot Srebrny Medal
6. TRM ® Tactical Throwable Robot Złoty Medal
Institute of Security Technologies MORATEX
7. SECURITY HELMET. Brązowy Medal
Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Science
8. Technology of production of culinary ostrich meat with enhanced nutritional and health-promoting properties. Złoty Medal
Jagiellonian University Medical College
9. A method and device for measuring and signaling biosignal values Srebrny Medal
Kielce University of Technology
10. Sports pole, especially for Nordic Walking Brązowy Medal
Lublin University of Technology
11. Solutions for smart grid and micro grid Złoty Medal
Military Institute of Engineer Technology
12. INNOVATIVE FLEXIBLE PHOTOVOLTAIC COATING. Złoty Medal
Military Univeristy of Technology
13. The application of ergonomics in the special vehicles design and optimization process Srebrny Medal
14. ELEPHANT- a biomedical mobile system and textronics bodysuit for newborns capable of sensing, diagnostics and physiotherapy as well as infant’s medical monitoring and health emergency assistance. Złoty Medal
Military University of Land Forces
15. Innovative technologies of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) giving tactical advantage. Złoty Medal
The King John III Sobieski Secondary School No. 6 in Jastrzębie-Zdrój
16. CubeR – Rehab Cube supporting rheumatoid diseases. Złoty Medal
University of Warsaw, Faculty of Chemistry
17. CARLINE – CAtalytic converters RecycLIng for NanomatErials. Złoty Medal
Warsaw University of Technology
18. Smart shin protectors for football players based on shear thickening fluid. Srebrny Medal
Wrocław University of Environmental and Life Sciences
19. A series of 46 inventions regarding the preparation of new flavonoid derivatives by chemical synthesis and biotransformation with interesting biological properties Srebrny Medal
Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Chemistry, Poznan Science and Technology Park, Adam Mickiewicz University Foundation
20. Ionic liquids with natural origin component: a highway to new plant protection products Srebrny Medal
21. New surface-active saccharinates applied in enzymology and microbiology. Srebrny Medal

 

XXIV Giełda Wynalazków XXIV Giełda Wynalazków nagrodzonych na arenie międzynarodowej w latach 2016-2017

 

XXIV Giełda Wynalazków XXIV Giełda Wynalazków nagrodzonych
na arenie międzynarodowej w latach 2016-2017

oraz

Konkurs – Plebiscyt „Wynalazczyni”

 

22 marca 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się XXIV Giełdą Wynalazków SPWiR nagrodzonych na arenie międzynarodowej w latach 2016-2017 wraz z podsumowaniem Konkursu-Plebiscytu „Wynalazczyni 2017”. Konkurs ten, w 150 rocznicę urodzin wielkiej polskiej uczonej – dwukrotnej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie, zorganizowało Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) i Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT-NOT) wraz z czasopismem „Przegląd Techniczny” i przy wsparciu Urzędu Patentowego RP.

Uroczystość została wpisana w program obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i uzyskała prawo posługiwania się logo przyjętego przez Sejm Rzeczypospolitej Wieloletniego Programu NIEPODLEGŁA, któremu patronuje Prezydent RP Pan Andrzej Duda.

Giełda Wynalazków SPWiR objęta została Honorowym Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Patronami uroczystości był również Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rada Główna Instytutów Badawczych.

Patronatem medialnym imprezę objęły redakcje:

 • Polskiego Radia SA
 • Przeglądu Technicznego – Gazety Inżynierskiej
 • Miesięcznika edukacyjnego Perspektywy
 • Głosu Nauczycielskiego
 • Polish Market
 • Gazety Małych i Średnich Przedsiębiorstw

oraz portale Internetowe:

 • Crazy Nauka
 • biznes2biznes.com

 

Tegoroczną edycję Giełdy Wynalazków oraz Konkurs-Plebiscyt „Wynalazczyni 2017” wspierała również kancelaria Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Uroczystość rozpoczęła się odczytaniem listu gratulacyjnego Prezydenta RP przez panią Barbarę Fedyszak-Radziejowską – Doradcę Prezydenta RP.

Podczas tegorocznej Giełdy Wynalazków SPWiR wyróżnione przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostało 5 instytucji oraz 104 innowacyjne rozwiązania polskich twórców, które w latach 2016-2017 zdobyły na światowych wystawach wynalazków i nowoczesnych technologii medale złote, złote z wyróżnieniem oraz platynowe! Wśród nich są także projekty laureatów Ogólnopolskiego Konkursu NOT dla dzieci i młodzieży – Młody Innowator.

5 wyróżnionych instytucji, które najaktywniej promowały innowacyjne rozwiązania na świecie otrzymało statuetki i dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Wybitne Osiągnięcia Wynalazcze na Arenie Międzynarodowej w latach 2016 – 2017. Wręczone zostały one przez panią Renatę Janik – Doradcę Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina. Nagrody otrzymały:

 1. Instytut Nafty i Gazu INiG – Państwowy Instytut Badawczy
 2. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
 3. Politechnika Częstochowska
 4. Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 5. Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki

W uroczystości brali udział Laureaci wystaw i targów wynalazczości w 2016 i 2017 roku, laureatki Konkursu – Plebiscytu Kobieta Wynalazczyni 2017, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych – NOT, Urzędu Patentowego, Rady Głównej Instytutów Badawczych i innych instytucji promujących lub wspomagających rozwój wynalazczości w Polsce, sponsorzy oraz dziennikarze reprezentujący rozgłośnie radiowe, programy telewizyjne, wydawnictwa prasy ogólnej i specjalistycznej.

Celem imprezy była promocja w kraju polskich wynalazków i innowacji nagrodzonych na arenie międzynarodowej w mijającym roku. Giełda Wynalazków to idealne miejsce na integrację środowisk naukowo-badawczych ze środowiskiem przedsiębiorców. Przyczynia się do zwiększenia zainteresowania podmiotów gospodarczych, inwestorów polskimi rozwiązaniami naukowo-technicznymi oraz produktami innowacyjnymi.

Relacja z wystawy w Bangkoku – IPITEX 2018

 

W dniach 2 – 6 lutego 2018 r. w Bangkoku z okazji Tajlandzkiego Dnia Wynalazców odbyła się kolejna edycja Międzynarodowej Wystawy Własności Intelektualnej, Wynalazków i Innowacji IPITEX 2018. Jak co roku wystawa stwarza możliwość do eksponowania potencjału oraz  najciekawszych wynalazków i innowacyjności międzynarodowych twórców. Wystawa jest również platformą współpracy i komunikacji pomiędzy twórcami tajskimi i zagranicznymi oraz daje możliwość zaangażowania inwestorów, centrów transferu technologii, działów badawczych, innowacyjnych firm i wyższych uczelni pragnących osiągnąć sukces w opracowywaniu, wdrażaniu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań. W wystawie wzięli udział wynalazcy, przedstawiciele biznesu oraz naukowcy reprezentujący uczelnie wyższe i instytuty, a także zagraniczne stowarzyszenia, fundacje czy instytucje wyspecjalizowane w zakresie promocji rozwoju i kreatywności. W trakcie wystawy uczestnicy prezentowali wyniki najnowszych badań, własne osiągnięcia i rozwiązania, a także dzielili się swoimi doświadczeniami z rozwoju nauki w wielu dziedzinach działalności człowieka. Uczestnicy wystawy mogli skorzystać z programów naukowych i okolicznościowych szkoleń i wykładów dot. prawa własności intelektualnej.

 

W trakcie wystawy IPITEX 2018 Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, zorganizowało polskie stoisko, w którym znalazły się 23 rozwiązania polskich twórców z jednostek sfery nauki i przemysłu. Łącznie na wystawie IPITEX 2018 Polska otrzymała 9 złotych medali, 8 medali srebrnych. Oprócz medali i dyplomów otrzymanych w ramach głównego konkursu wystawy, polskie rozwiązania otrzymały również bardzo liczne wyróżnienia i nagrody specjalne od zagranicznych stowarzyszeń.

 

W tym roku polskie stoisko licznie reprezentowali sami twórcy: delegacja doktorantów z Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiciele Politechniki Częstochowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Łódzkiej oraz najmłodsi wynalazcy ze Szkoły Podstawowej w Połańcu, jak również niezawodna młodzież z Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju. Wszyscy obecni z zapałem opowiadali o prezentowanych rozwiązaniach nie tylko międzynarodowemu jury, ale wszystkim gościom licznie odwiedzającym polskie stoisko.

Nie zabrakło również przedstawiciela Ambasady RP w Bangkoku pani Katarzyny Bralczyk, która z zainteresowaniem poznawała najnowsze osiągnięcia polskiej nauki.

 

Lista nagród jakie otrzymały polskie rozwiązania prezentowane na wystawie IPITEX 2018 w Bangkoku:

 

AGH Universiyu of Science and Technology
Personal, portable breath analyzer. Złoty medal
Czestochowa University  of Technology
A method of detecting gas bubbles in transformers using a stationary ultrasonic probe. Srebrny medal
A unit for adjusting location of the induction furnace heating element. Brązowy medal
Method of obtaining magnetic composite for retention systems in reconstructive medicine.  Brązowy medal
Methods of silicon carbide recovering from post-grinding effluent.  Złoty medal
Welding unit for modifying surface layer of materials.  Brązowy medal
Tool for testing the strength of the glued connection of the brake shoe lining.  Srebrny medal
New innovation solution of Construction of mixer. Brązowy medal
Elementary School in Połaniec
Intelligent Table for People with Disabilities. Złoty medal
Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu
System of the safe bath. Złoty medal
Gen. W. Sikorski Technical School in Częstochowa
Electronic lungs – a widely available device for monitoring air pollution inhaled outdoor and indoor, especially in poorly ventilated areas Złoty medal
Jan Długosz University in Częstochowa
Cylindrical construction of adsorption bed. Złoty medal
HELIOS New Reader for Optically Stimulated Luminescence (OSL). Złoty medal
Smart bioresorbable scaffolds with a shape memory properties Srebrny medal
Lodz University of Technology
Biotextronics system for preventive and supporting treatment of lower urinary tract inflammations Srebrny medal
Device for measuring femur displacement and method of making orthopedic measurements during a surgical procedure to correct a damaged hip Złoty medal
Lightweight composite with mineral filling Srebrny medal
Cellulose mixture for the production of pipe fittings and joints with circular cross-section, used in gating systems in foundry industry Srebrny medal
Optomechatronic method for continuous inspection of abrasive blasting quality Srebrny medal
THE  KING JOHN III SOBIESKI SECONDARY SCHOOL NO 6 IN JASTRZEBIE-ZDROJ
Bracelet with an identification code „ SAFEGUARD“. Srebrny medal
ESKONzO III Złoty medal
University of Warsaw
CARLINE – CAtalytic converters RecycLIng for NanomatErials Brązowy medal
„WARTA” S.A. Sewage Treatment Plant
Highway Engineering Concrete Mix

 

 

Wszystkim nagrodzonym twórcom bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Wywiady z wystawcami podczas wystawy IWIS cz1 i cz2

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się w wywiadami z wystawcami nagranymi podczas XI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy IWIS 2017.

Cz1.
IWIS 2017 ☞ #1 WYWIADY: System wspomagający pracę strażaków – SGSP ★ Pływająca poduszka ratunkowa

Cz2.
IWIS 2017 ☞ #2 WYWIADY: Powłoki hydrofobowe ★ VR – pokonaj fobie ★ Kostka rubika dla reumatyka