Aktualności

KIS TECHNOLOGY OPEN DAY W AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

21 listopada 2017 roku na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym (w budynku Uczelni mieszczącym się przy al. Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie, aula A-22) odbędzie się pierwsze spotkanie (KIS) Krajowe Inteligentne Specjalizacje Technology Open Day (zdrowe społeczeństwo, gospodarka rolno-spożywcza, zrównoważona energetyka).

 

KIS TOD AJD jest wydarzeniem, które ma za zadanie stworzyć wspólną przestrzeń dla nauki i biznesu. W ramach wydarzenia zostaną zaprezentowane technologie i wynalazki stworzone przez pracowników AJD i nagrodzone na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2017 w Warszawie. W wydarzeniu zaprezentują się przedsiębiorcy, którzy osiągnęli sukces na rynku i będą prezentować kierunki prac badawczo rozwojowych. Spotkanie rozpocznie się debatą zatytułowaną „Ekosystem współpracy Nauki z biznesem". Po prezentacji naszych technologii oraz przedsiębiorstw, planujemy odbyć indywidualne spotkania Nauka – Biznes, by móc porozmawiać o współpracy. W ramach wydarzenia odbędą się warsztaty z zarządzania własnością intelektualną, które poprowadzi przedstawiciel Urzędu Patentowego (dr Piotr Zakrzewski). Wydarzenie jest organizowane w ramach Konsorcjum z Politechniką Łódzką oraz Centrum Transferu Technologii sp. z o.o. PŁ i realizowanego wspólnie projektu Inkubator Innowacyjności +.

Patronat nad wydarzeniem objęli:
 • Urząd Patentowy RP
 • Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
 • Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa
zródło: http://www.ajd.czest.pl/news/view/kis-technology-open-day-w-akademii-im-jana-dugosza-w-czestochowie

Relacja oraz wyniki medalowe z wystawy iENA 2017

W dniach 2 – 5 listopada 2017 r. w Norymberdze w Niemczech na terenie Norymberskiego Centrum Targowego odbyła się 69. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków iENA 2017 Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty.

Organizatorem wystawy była spółka AFAG Messen und Ausstellungen GmbH. Podczas tej jednej z najstarszych, a zarazem najbardziej prestiżowych wystaw wynalazczych na świecie, zaprezentowano w tym roku ponad 800 rozwiązań z 31 państw m.in. Polski, Włoch, Libii,, Rumuni, Mołdawii, Turcji, Tajwanu, Filipin, Stanów Zjednoczonych, Chin, Malezji, Chorwacji i wielu innych.

Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów zorganizowało polskie stoisko na wystawie iENA, na którym znalazło się 25 rozwiązań polskich twórców z jednostek sfery nauki.

Jak co roku podczas wystawy odbyło się spotkanie członków zarządu Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA ExCo, w którym uczestniczyli prezes SPWiR, dyrektor IFIA, prof. nadzw. dr hab. inż. Michał Szota oraz dyrektor biura SPWiR, członek zarządu IFIA – Agnieszka Mikołajska.

W dniu 4 listopada odbyło się spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Wynalazców AEI, którego wiceprezesem jest Prezes SPWiR Michał Szota. W trakcie spotkania podsumowano działalność AEI w mijającym roku. Prezes SPWiR Michał Szota zaprosił wszystkich zebranych do udziału w przyszłej 12. edycji wystawy IWIS oraz apelował o większą aktywność europejskich stowarzyszeń w obszarze promocji innowacji na forum międzynarodowym.

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków iENA 2017 Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty tradycyjnie stanowi wyjątkowo skuteczną platformę współpracy naukowej oraz handlu międzynarodowego, a także międzykontynentalnego transferu technologii. Również w tym roku na wystawie obecni byli przedstawiciele wszystkich kontynentów. Wśród twórców rozwiązań obecnych na wystawie dominowało środowisko naukowe, instytuty badawcze oraz przemysł i grupy biznesowe. Inżynieria, przemysł, informatyka, elektronika, architektura i budownictwo, medycyna, rolnictwo, transport, ochrona środowiska lub bezpieczeństwo – to tylko najpopularniejsze spośród wszystkich kategorii innowacji prezentowanych na wystawie iENA 2017.

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów zaprezentowało na wystawie iENA 2017 25 innowacyjnych rozwiązań jednostek sfery nauki, które cieszyły się wyjątkowym zainteresowaniem wśród zwiedzających. Oprócz medali i dyplomów otrzymanych w ramach głównego konkursu wystawy iENA 2017, polskie rozwiązania otrzymały również liczne wyróżnienia i nagrody specjalne.

Wszystkim nagrodzonym twórcom bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!   Wyniki Medalowe – IENA 2017 Politechnika Białostocka
 • Srebrny Medal - The method of formation of output signal of the non-linear velocity regulator of DC motor.
Politechnika Krakowska
 • Złoty Medal - New highly efficient photoluminescent molecular sensors based on lanthanide complexes for monitoring of polymerization processes and for highly sensitive detection of the properties of polymer coatings
 • Brązowy Medal - Composite drug delivery systems
 • Srebrny Medal - Titanium-Hydroxyapatite composite layers in cast iron
Politechnika Częstochowska
 • Brązowy Medal - Method for producing spherical bowls
 • Brązowy Medal - Pattern for stamping spherical bowls from hard deformable material
 • Złoty Medal - Tool for testing the strength of the glued connection of the brake shoe lining
 • Brązowy Medal - Pattern for stamping spherical bowls from hard deformable material
 • Brązowy Medal - Pattern for stamping spherical bowls from hard deformable material
Instytut Elektrotechniki
 • Złoty Medal - Plasma arc temperature distribituon in discharge lamps for power supply methods
Politechnika Lubelska
 • Złoty Medal - Extruder
Instytut Chemi i Techniki Jądrowej
 • Brązowy Medal - A method of reducing high concentrations of nitrogen oxides present in the exhaust gases from diesel engines
Instytut Włókiennictwa
 • Złoty Medal - A Method for Biofunctionalization of Textile Materials
Notatka w wersji PDF do pobrania tutaj    

Plan Międzynarodowych Wystaw Wynalazków na rok 2018

Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z planem międzynarodowych wystaw wynalazków przewidzianych na rok 2018. Plan w wersji pdf: pobierz
IPITEx International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition Tajlandia Bangkok 2-6 lutego 2018
Geneva Inventions 46th International Exhibition of Inventions - Geneva Szwajcaria Genewa 11-15 kwietnia 2018
EUROINVENT European Exhibition of Creativity and Innvation Rumunia Iasi 17-19 maja 2018
KIWIE Korea International Women's Invention Exposition Korea Seul maj/czerwiec
INVENT ARENA International Exhibition of Technical Innovations Czechy Tryniec 20-22 czerwca 2018
INST Taipei Int'l Invention Show & Technomart Tajwan Taiepi wrzesień (koniec)
IWIS Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków Polska Warszawa 15-17 października 2018
ARCA International Exhibition of Novelties, new Ideas, new Products and Technologies Chrowacja Zagrzeb październik (po IWIS)
IENA International Trade Fair "Ideas - Inventions - New Products" Niemcy Norymberga listopad (początek)
IIDC International Invention and Design Competition and exhibition Chiny Hong Kong grudzień
SIIF Seoul International Invention Fair Korea Seul grudzień
 

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2017 – Relacja

W dniach 9-11 października 2017 roku, w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej, odbyła się 11. edycja Międzynarodowej Wystawy Wynalazków "IWIS 2017". Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Politechniką Warszawską. OSKL1408 Dla osób zwiedzających wstęp na wystawę był bezpłatny. Tegoroczny IWIS odwiedziło ponad 20 000 osób. Po raz kolejny wystawa IWIS 2017 została objęta Honorowym Patronatem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Pośród patronatów tegorocznej edycji wystawy znaleźli się między innymi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych (IFIA), Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców (AEI), Naczelna Organizacja Techniczna - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Krajowa Izba Gospodarcza, Rada Główna Instytutów Badawczych, Akademia Inżynierska w Polsce, Warszawska Izba Gospodarcza, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. IWIS to największa w Polsce i trzecia co do wielkości w Europie wystawa międzynarodowa zajmująca się promowaniem osiągnięć naukowych, wynalazków i innowacji. W trakcie 11 edycji zaprezentowano rozwiązania z 32 państw, między innymi z Malezji, Rumunii, Bułgarii, Kanady, Chorwacji, Czech, Indonezji, Iranu, Tajwanu, Egiptu, Mołdawii, Tajlandii, Arabii Saudyjskiej, Bośni i Hercegowiny. Polscy wynalazcy przedstawili 138 rozwiązań z rozmaitych dziedzin nauki, co w sumie z zagranicznymi wynalazkami dało ponad 400 rozwiązań, które częściowo zostały już praktycznie zastosowane w przemyśle, a w przeważającej części posiadają wysoki potencjał wdrożeniowy, są w pełnej gotowości wdrożeniowej i oczekują na praktyczną aplikację. image008Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (w ramach umowy 713/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę) Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów miało możliwość zorganizować tegoroczną edycję wystawy IWIS, na której zaprezentowano innowacyjne rozwiązania z prawie 50 jednostek sfery nauki (instytutów PAN, instytutów badawczych, szkół i uczelni wyższych). Międzynarodowe Jury przyznało polskim wystawcom następujące medale: 11 platynowych, 25 złotych z wyróżnieniem, 32 złotych, 30 srebrnych, 30 brązowych. Ponadto polscy wystawcy otrzymali szereg nagród specjalnych od zagranicznych organizacji, które uczestniczyły w tegorocznej wystawie. image005Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS ma w głównej mierze pomóc w zaprezentowaniu polskim i zagranicznym przedsiębiorcom osiągnięć polskiej nauki i techniki, stworzyć możliwość do zawiązywania komercyjnych kontraktów przez polskich twórców, a tym samym możliwość wdrażania innowacji do przemysłu, które to będą miały niewątpliwie istotny wpływ na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. Należy tutaj wspomnieć o bardzo ważnej kwestii, jaką jest krzewienie u młodzieży postaw wynalazczych i innowacyjnego postrzegania świata, które są motorem napędowym w podejmowaniu nowych wyzwań. Ceremonię Otwarcia XI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 uświetniły wystąpienia m.in: JM Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jana Szmidta oraz prezesa Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA dr Alirezy Rastegara. image010Wyjątkowym wydarzeniem podczas uroczystości było wręczenie Honorowego Pamiątkowego Medalu IFIA Rektorowi Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Janowi Szmidtowi oraz Rektorowi Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbertowi Sczygiolowi przez prezesa IFIA Alirezę Rastegara. Z Ceremonią Otwarcia wystawy IWIS 2017 była połączona debata: Innowacje – czy jesteśmy gotowi na rewolucje i zmiany? prowadzona przez lidera programu Dialog prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kąkola. W debacie wzięli udział: prorektor ds. współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej, Prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, prezes Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii dr Robert Wiliński, dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP oraz prezes Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów dr hab. inż. Michał Szota, prof. PCz. image016Podczas tegorocznej wystawy IWIS 2017 po raz pierwszy odbyło się I Forum Dialog Nauka – Przemysł. Konsorcjum wiodących polskich ośrodków naukowych tj.: Akademii Górniczo Hutniczej, Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Politechnik: Częstochowskiej i Warszawskiej, podjęło decyzję o wspólnym stworzeniu ponadregionalnej platformy kooperacji w celu zwiększenia poprawy i efektywności współpracy z przemysłem zarówno w kraju oraz z zagranicy, poprzez realizację projektu pn.: Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka – Przemysł realizowanego w ramach programu Dialog finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednym z priorytetowych realizowanych w ramach projektu jest Forum Dialog Nauka – Przemysł. Podczas Forum odbyła się dyskusja z zaproszonymi przedstawicielami biznesu wspierającego start up’y czy wdrażającego nowatorskie rozwiązania w swojej działalności. Wykorzystując te dwa uzupełniające się wydarzenia (Forum i IWIS) w sposób efektywny i skuteczny doszło do połączenia świata nauki i świata biznesu/technologii. W ramach współorganizowanej konferencji w CZIiTT PW odbyły się wydarzenia towarzyszące, obejmujące seminaria tematyczne, warsztaty tematyczne, spotkania networkingowe, demo day dla wynalazców i biznesu, info - seminaria dla naukowców i ekspertów z kraju i zagranicy. image009Członkowie Międzynarodowego Jury IWIS 2017 mieli przed sobą niełatwe zadanie, którym było wskazanie najlepszych spośród zaprezentowanych rozwiązań, ponieważ każde z nich charakteryzowało się bardzo wysokim poziomem merytorycznym i technologicznym. Najważniejsza nagroda Grand Prix IWIS 2017 trafiła do Jednostki Innowacyjno - Wdrożeniowej INWEX za opracowanie wynalazku pt. Inteligentne kompleksy złota (III) – najskuteczniejsze preparaty przeciwnowotworowe. Inteligentne kompleksy złota (III) służą do selektywnego zwalczania chorób nowotworowych. Są to obecnie najbardziej innowacyjne i unikatowe związki, które posiadają największą skuteczność leczenia chorób nowotworowych u ssaków, jednocześnie nie powodując żadnych skutków ubocznych, a co przede wszystkim warto podkreślić są najtańsze. Na ich bazie można stworzyć kilkadziesiąt innowacyjnych produktów leczniczych do terapii różnorakich chorób nowotworowych, pasożytniczych, bakteryjnych i innych. Wytypowane kompleksy złota (III) zostały przebadane przez polskie uczelnie medyczne „in vivo” na najbardziej agresywnych komórkach nowotworowych. Badania „in vitro” (na szczurach) przeprowadzone przez Narodowy Instytut Leków w Warszawie również wypadły rewelacyjnie. W tych badaniach jako materiał porównawczy stosowana była cisplatyna, która w Polsce jest najczęściej podawanym lekiem przeciwnowotworowym. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów uhonorowało uczestników wystawy IWIS 2017 nagrodami specjalnymi w następujących kategoriach: *Special Award SPWiR Best Domestic Youth Invention: CubeR - rehabilitacyjna kostka dla chorych ze schorzeniami reumatoidalnymi, Zespół Szkół Nr 6 Im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, autorstwa: Ewa Maduzia, Lidia Gajdzik, Szymon Wojakowski, Piotr Mirosław, Krzysztof Olszok, Franciszek Jaskulski. CubeR to projekt stworzony przez naszych uczniów, którzy zauważyli potrzebę pomocy osobom z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Układanie kostki pozwala na odejście od myślenia o chorobie, a równocześnie ćwiczenie rąk, które są zawsze rano usztywnione. *Special Award SPWiR Best Foreign Youth Invention: Creation of art paintings, School Prince Nora University z Arabii Saudyjskiej, autorstwa Layan Nahar Al-Kahtani. Rozwiązaniem jest specjalne urządzenie służące do kreatywnego tworzenia wzorów i dekoracji przy użyciu różnorodnych materiałów plastycznych. *Special Award SPWiR Best Domestic Invention: ELEPHANT, Wojskowa Akademia Techniczna, autorstwa: Mariusz Chmielewski, Magda Lebiedziewicz, Paweł Pieczonka, Bartosz Miłosz, Sylwia Sławińska, Piotr Witowski, Michał Olek. Elephant jest pierwszym tak rozbudowanym inteligentnym ubrankiem cybernetycznym i systemem teleinformatycznym wykorzystującym niemowlęcą odzież zintegrowaną z aplikacją mobilną na smartfony wykorzystywaną do pomiaru napięcia wybranych partii mięśniowych, monitoringu serca, przewodnictwa skóry i monitorowania temperatury dodatkowo wyposażonym w funkcje fizjoterapeutyczne (jednostki wibracyjne) w celu pobudzenia układu mięśniowego. *Special Award SPWiR Foreign Invention: A robust green nano-geopolymer ceramic reinforced lead free solder for high strength electric/electronic interconnect application, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), autorstwa: Mohd Arif Anuar Mohd Salleh, Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah, Mohd Izrul Izwan Ramli, Rita Mohd Said, Marliza Mostapha @ Zakaria, Nur Nadiah 'Izzati Zulkifli. Rozwiązanie dotyczące zastosowania wzmacniającej nanocząsteczkowej struktury geopolimeru jest obiecującą metodą poprawienia właściwości mechanicznych i termicznych bezołowiowych materiałów lutowniczych. image011W trakcie wystawy IWIS 2017 swoje osiągnięcia prezentowały zarówno instytuty badawcze, przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, szkoły, jak i indywidualni wynalazcy. Wszystkie rozwiązania były kwalifikowane według 20 różnych kategorii począwszy od ekologii i ochrony środowiska, przez mechanikę, elektronikę, energetykę, aż po rozwiązania z zakresu medycyny.
 1. dr hab. inż. Grzegorz Grynkiewicz, Instytut Farmaceutyczny
 2. dr Jerzy Polaczek, zastępca redaktora naczelnego Przemysłu Chemicznego
 3. nzw. Andrei Victor Sandu, Gheorghe Asachi Technical University of Iasi, Rumunia
Nagrodę główną w konkursie zdobył Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja, za rozwiązanie: Laboratory polymer filament extruder for 3D printing of microreactors Trzy wyróżnienia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego otrzymały rozwiązania: - Neurorurki z bionanocelulozy do regeneracji nerwów obwodowych (Bionanocellulose neurotubes for regeneration of damaged peripheral nerves), Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Instytut Biochemii Technicznej: Karolina Ludwicka, Marek Kołodziejczyk, Zbigniew Pasieka, Stanisław Bielecki. - Innowacyjny preparat do czyszczenia filtrów cząstek stałych stosowanych w układach wydechowych silników wysokoprężnych (An innovative preparation for cleaning solid particle filters used in exhaust systems of diesel engins), Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy: Jarosław Markowski, Wojciech Krasodomski, Zbigniew Stępień, Leszek Ziemiański, Michał Wojtasik, Grażyna Żak. - CubeR – rehabilitacyjna kostka dla chorych ze schorzeniami reumatoidalnymi (CubeR – Rehab Cube supporting rheumatoid diseases), Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju: Ewa Maduzia, Lidia Gajdzik, Szymon Wojakowski, Piotr Mirosław, Krzysztof Olszok, Franciszek Jaskulski.   Jak każdego roku, także i w trakcie tegorocznej Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2017 towarzyszyły prelekcje oraz wykłady z zakresu „Naruszenia praw własności intelektualnej w teorii i praktyce” prowadzone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Warsztaty te były organizowane bezpłatnie. Wydarzenia adresowane były w szczególności do przedsiębiorców, studentów, przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej, pracowników naukowych polskich i zagranicznych uczelni, a także instytucji wspierających transfer technologii, jak również proces zarządzania innowacjami. Seminaria były poświęcone tematyce naruszeń praw własności intelektualnej oraz prezentacji rozmaitych przykładów postępowania nieuczciwej konkurencji. Przedstawione zostały również metody przeciwdziałania nielegalnym praktykom oraz sposoby rozstrzygania sporów w obszarze ochrony własności intelektualnej. Oprócz wysłuchania wykładów, uczestnicy mogli także obejrzeć wystawę tematyczną przygotowaną przez przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej. XI Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2017 zakończyła się wielkim sukcesem. Impreza ta wpisała się już na stałe do kalendarza wynalazców z całego świata i z roku na rok przyciąga coraz więcej wystawców i zwiedzających. Mamy nadzieję, że wystawa zaowocuje szeregiem wdrożeń prezentowanych wynalazków i innowacyjnych rozwiązań.   Serdecznie Gratulujemy wszystkim laureatom oraz uczestnikom wystawy.