Wszystkie wpisy, których autorem jest Sekretariat SPWiR

ZAKOŃCZENIE 9. EDYCJI KONKURSU „MŁODY INNOWATOR”

13 czerwca 2016 r. w Warszawskim Domu Technika NOT uroczyście zakończono rozgrywaną w roku szkolnym 2015/2016 IX edycję Konkursu „Młody Innowator”.

Celem Konkursu, organizowanego przez FSNT-NOT wspólnie ze Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Towarzystwem Kultury Technicznej jest inspirowanie młodych Polaków do innowacyjnego myślenia w życiu i przyszłej pracy zawodowej. Jury Konkursu wyłoniło laureatów w kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne: technika i licea ogólnokształcące. Lista laureatów i wyróżnionych w załączeniu

W uroczystości wzięli udział m.in: prof. Leszek Rafalski – prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, Tomasz Kulasa – naczelnik w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT oraz prof. Włodzimierz Miszalski – przewodniczący KN-T Doskonalenia Kadr. Obecni byli również przedstawiciele Urzędu Patentowego RP, Biura Urzędu Miasta Warszawy, Stowarzyszeń N-T i Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT, prasa techniczna, partnerzy Konkursu, członkowie Jury oraz opiekunowie i rodzice laureatów.

Uroczystości towarzyszyła wystawa prac nagrodzonych w IX edycji Konkursu Młody Innowator

3

2

Źródło: Naczelna Organizacja Techniczna, www.centrala.enot.pl