Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Pożegnanie prof. dr hab. inż. Władysław Karol Włosiński

W dniu 22 kwietnia 2018 roku zmarł w wieku 86 lat

prof. dr hab. inż. Władysław Karol Włosiński

Współzałożyciel Panteonu Wynalazców i Odkrywców Polskich 
i Członek Kapituły Panteonu,

Członek Prezydium PAN i Przewodniczący Wydziału IV Nauk Technicznych PAN,
Prorektor Politechniki Warszawskiej,

Doktor honoris causa Politechniki Śląskiej, Politechniki Wrocławskiej
i Politechniki Świętokrzyskiej,  

Doktor honorowy Politechniki Warszawskiej, Beijing Polytechnic University 
i University of Surface Engineering.

W piątek 4 maja 2018 roku pożegnaliśmy w Kaplicy Domu Pogrzebowego 
na Powązkach Wojskowych w Warszawie wybitnego Uczonego 
i Wielkiego Człowieka.

Łączymy się w bólu z Najbliższymi

Przyjaciele, Koledzy z Kapituły Panteonu Wynalazców i Odkrywców Polskich

oraz Zarząd i Członkowie Intellectual Property Management Polska

Wyniki Medalowe – Geneva Inventions 2018

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z wynikami medalowymi z wystawy w Genewie która odbyła się w dniach 11-15 kwietnia 2018r.

 

Czestochowa University  of Technology
1. Electrical energy processing, storage and return system KAPS. Srebrny Medal
2. Method for producing shaped products from a porous material. Srebrny Medal
3. Method of obtaining magnetic composite for retention systems in reconstructive medicine. Złoty Medal
4. Setup for contactless detection of defects in the structure of the tested object, especially in tanned natural leathers. Srebrny Medal
Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP
5. PIAP FENIX ® robot Srebrny Medal
6. TRM ® Tactical Throwable Robot Złoty Medal
Institute of Security Technologies MORATEX
7. SECURITY HELMET. Brązowy Medal
Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Science
8. Technology of production of culinary ostrich meat with enhanced nutritional and health-promoting properties. Złoty Medal
Jagiellonian University Medical College
9. A method and device for measuring and signaling biosignal values Srebrny Medal
Kielce University of Technology
10. Sports pole, especially for Nordic Walking Brązowy Medal
Lublin University of Technology
11. Solutions for smart grid and micro grid Złoty Medal
Military Institute of Engineer Technology
12. INNOVATIVE FLEXIBLE PHOTOVOLTAIC COATING. Złoty Medal
Military Univeristy of Technology
13. The application of ergonomics in the special vehicles design and optimization process Srebrny Medal
14. ELEPHANT- a biomedical mobile system and textronics bodysuit for newborns capable of sensing, diagnostics and physiotherapy as well as infant’s medical monitoring and health emergency assistance. Złoty Medal
Military University of Land Forces
15. Innovative technologies of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) giving tactical advantage. Złoty Medal
The King John III Sobieski Secondary School No. 6 in Jastrzębie-Zdrój
16. CubeR – Rehab Cube supporting rheumatoid diseases. Złoty Medal
University of Warsaw, Faculty of Chemistry
17. CARLINE – CAtalytic converters RecycLIng for NanomatErials. Złoty Medal
Warsaw University of Technology
18. Smart shin protectors for football players based on shear thickening fluid. Srebrny Medal
Wrocław University of Environmental and Life Sciences
19. A series of 46 inventions regarding the preparation of new flavonoid derivatives by chemical synthesis and biotransformation with interesting biological properties Srebrny Medal
Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Chemistry, Poznan Science and Technology Park, Adam Mickiewicz University Foundation
20. Ionic liquids with natural origin component: a highway to new plant protection products Srebrny Medal
21. New surface-active saccharinates applied in enzymology and microbiology. Srebrny Medal

 

XXIV Giełda Wynalazków XXIV Giełda Wynalazków nagrodzonych na arenie międzynarodowej w latach 2016-2017

 

XXIV Giełda Wynalazków XXIV Giełda Wynalazków nagrodzonych
na arenie międzynarodowej w latach 2016-2017

oraz

Konkurs – Plebiscyt „Wynalazczyni”

 

22 marca 2018 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się XXIV Giełdą Wynalazków SPWiR nagrodzonych na arenie międzynarodowej w latach 2016-2017 wraz z podsumowaniem Konkursu-Plebiscytu „Wynalazczyni 2017”. Konkurs ten, w 150 rocznicę urodzin wielkiej polskiej uczonej – dwukrotnej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie, zorganizowało Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR) i Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT-NOT) wraz z czasopismem „Przegląd Techniczny” i przy wsparciu Urzędu Patentowego RP.

Uroczystość została wpisana w program obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i uzyskała prawo posługiwania się logo przyjętego przez Sejm Rzeczypospolitej Wieloletniego Programu NIEPODLEGŁA, któremu patronuje Prezydent RP Pan Andrzej Duda.

Giełda Wynalazków SPWiR objęta została Honorowym Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Patronami uroczystości był również Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rada Główna Instytutów Badawczych.

Patronatem medialnym imprezę objęły redakcje:

 • Polskiego Radia SA
 • Przeglądu Technicznego – Gazety Inżynierskiej
 • Miesięcznika edukacyjnego Perspektywy
 • Głosu Nauczycielskiego
 • Polish Market
 • Gazety Małych i Średnich Przedsiębiorstw

oraz portale Internetowe:

 • Crazy Nauka
 • biznes2biznes.com

 

Tegoroczną edycję Giełdy Wynalazków oraz Konkurs-Plebiscyt „Wynalazczyni 2017” wspierała również kancelaria Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Uroczystość rozpoczęła się odczytaniem listu gratulacyjnego Prezydenta RP przez panią Barbarę Fedyszak-Radziejowską – Doradcę Prezydenta RP.

Podczas tegorocznej Giełdy Wynalazków SPWiR wyróżnione przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostało 5 instytucji oraz 104 innowacyjne rozwiązania polskich twórców, które w latach 2016-2017 zdobyły na światowych wystawach wynalazków i nowoczesnych technologii medale złote, złote z wyróżnieniem oraz platynowe! Wśród nich są także projekty laureatów Ogólnopolskiego Konkursu NOT dla dzieci i młodzieży – Młody Innowator.

5 wyróżnionych instytucji, które najaktywniej promowały innowacyjne rozwiązania na świecie otrzymało statuetki i dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Wybitne Osiągnięcia Wynalazcze na Arenie Międzynarodowej w latach 2016 – 2017. Wręczone zostały one przez panią Renatę Janik – Doradcę Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina. Nagrody otrzymały:

 1. Instytut Nafty i Gazu INiG – Państwowy Instytut Badawczy
 2. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
 3. Politechnika Częstochowska
 4. Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 5. Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki

W uroczystości brali udział Laureaci wystaw i targów wynalazczości w 2016 i 2017 roku, laureatki Konkursu – Plebiscytu Kobieta Wynalazczyni 2017, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych – NOT, Urzędu Patentowego, Rady Głównej Instytutów Badawczych i innych instytucji promujących lub wspomagających rozwój wynalazczości w Polsce, sponsorzy oraz dziennikarze reprezentujący rozgłośnie radiowe, programy telewizyjne, wydawnictwa prasy ogólnej i specjalistycznej.

Celem imprezy była promocja w kraju polskich wynalazków i innowacji nagrodzonych na arenie międzynarodowej w mijającym roku. Giełda Wynalazków to idealne miejsce na integrację środowisk naukowo-badawczych ze środowiskiem przedsiębiorców. Przyczynia się do zwiększenia zainteresowania podmiotów gospodarczych, inwestorów polskimi rozwiązaniami naukowo-technicznymi oraz produktami innowacyjnymi.

 

Giełda Wynalazków  jest finansowana w ramach umowy 713/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę