Wyniki Medalowe - IWIS 2021 / Blog / Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów / Organizacja Stoisk Wystawienniczych

Wyniki Medalowe - IWIS 2021

3 Lis 2021 Wyniki medalowe Udostępnij na FB   

Szanowni Państwo, 
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami medalowymi z Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2021

Wykaz nagród dostępny tutaj

W dalszym ciągu można zwiedzać wirtualną wystawę IWIS 2021, która będzie dostępna aż do końca roku.

www.iwis.polskiewynalazki.pl/virtual

W dniach 25-27 października 2021 roku, odbyła się 15 edycja Międzynarodowej Wystawy Wynalazków "IWIS 2021". Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA.

Ze względu na szczególną sytuację epidemiczną w kraju i na świecie związaną z COVID-19, tegoroczna wystawa IWIS 2021 odbyła się po raz kolejny w formie ONLINE. Wydarzenie, jak co roku, zostało objęte patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dodatkowo patronatu udzielili m.in.:  Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej WIIPA, Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców AEI, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz  Warszawska Izba Gospodarcza.

IWIS to największa w Polsce i trzecia co do wielkości w Europie wystawa międzynarodowa zajmująca się promowaniem osiągnięć naukowych, wynalazków i innowacji. W trakcie 15 edycji zaprezentowano rozwiązania między innymi z Rumunii, Chorwacji, Ukrainy, Mołdawii, Brazylii, Indonezji, Iranu, Iraku, Tajwanu, Hong Kongu, Kanady, Arabii Saudyjskiej, Malezji, Tajlandii, Wietnamu, USA, Turcji i oczywiście z Polski.

Twórcy zaprezentowali wynalazki z ponad 170 instytucji naukowych, uczelni wyższych i szkół oraz przedstawili 300 rozwiązań z rozmaitych dziedzin nauki, które częściowo zostały już praktycznie zastosowane w przemyśle, a w przeważającej części posiadają wysoki potencjał wdrożeniowy, są w pełnej gotowości wdrożeniowej i oczekują na praktyczną aplikację.

Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (w ramach umowy z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr SONP/SP/461498/2020) Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów miało możliwość zorganizować tegoroczną edycję wystawy IWIS.

 

Jury wystawy IWIS 2021 uhonorowało najlepsze prezentowane innowacyjne rozwiązania medalami złotymi, srebrnymi i brązowymi, przyznawanymi w 12 różnych kategoriach. Rozwiązania oceniane były na podstawie rozmów przeprowadzanych z wystawcami online, przesłanych posterów, prezentacji oraz filmów video, które wciąż można oglądać na kanale You Tube.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS ma w głównej mierze pomóc w zaprezentowaniu polskim i zagranicznym przedsiębiorcom osiągnięć polskiej nauki i techniki, stworzyć możliwość do zawiązywania komercyjnych kontraktów przez polskich twórców, a tym samym możliwość wdrażania innowacji do przemysłu, które to będą miały niewątpliwie istotny wpływ na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. Należy tutaj wspomnieć o bardzo ważnej kwestii, jaką jest krzewienie u młodzieży postaw wynalazczych i innowacyjnego postrzegania świata, które są motorem napędowym w podejmowaniu nowych wyzwań.

Członkowie Międzynarodowego Jury IWIS 2021 mieli przed sobą niełatwe zadanie, którym była ocena oraz wskazanie najlepszych spośród zaprezentowanych wynalazków, ponieważ każde z nich charakteryzowało się bardzo wysokim poziomem merytorycznym i technologicznym.

 

Najważniejsza nagroda GRAND PRIX IWIS 2021 została przyznana dla twórców z Polski, dla rozwiązania DEROtator R.PAN prezentowanego przez Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedrę i Klinikę Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. DEROtator R.PAN to urządzenie do wykorzystania podczas operacyjnego leczenia skrzywienia kręgosłupa - skoliozy. Za pomocą tego narzędzia chirurg chwyta przekrzywione kręgi i obraca je do prawidłowej pozycji. Urządzenie to wyposażone jest w specjalny wskaźnik, dzięki któremu można określić krytyczną siłę korekcyjną, jaką należy zastosować podczas przeprowadzanej operacji. Umożliwia to większą i bezpieczną derotację bezpośrednią kręgosłupa w przebiegu operacyjnego leczenia skoliozy.

Semi GRAND PRIX IWIS 2021 trafiło w ręce twórców z Arabii Saudyjskiej z King Abdulaziz University za rozwiązanie „Artic Arm: Voice Controlled Artificial Arm”.

 

W trakcie tegorocznej wystawy IWIS 2021 odbyła się 10 już edycja Międzynarodowego Konkursu Chemicznego, organizowanego przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazców IFIA oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Nagrodę główną w tym konkursie zdobył wynalazek twórców z Politechniki Warszawskiej pt. Wypełnienie kości gąbczastej sieciowane in situ do nieinwazyjnego leczenia osteoporozy. Nagrodzonym wynalazkiem jest produkt reakcji dwóch biozgodnych substratów, który może być wytwarzany w ciele pacjenta tworząc rusztowanie komórkowe. Możliwość wszczepiania implantów w sposób bezinwazyjny jest rozwiązaniem innowacyjnym, niepraktykowanym jeszcze w żadnej światowej klinice. 

XV Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2021 zakończyła się wielkim sukcesem. Impreza ta wpisała się już na stałe do kalendarza wynalazców z całego świata i z roku na rok przyciąga coraz więcej wystawców i zwiedzających. Mamy nadzieję, że wystawa zaowocuje szeregiem wdrożeń prezentowanych wynalazków i innowacyjnych rozwiązań.

 

Serdecznie Gratulujemy wszystkim laureatom oraz uczestnikom wystawy.

Szukaj


Rabaty


Zostań członkiem Stowarzyszenia i uzyskaj 5% rabatu na wybrane wystawy

Wypełnij deklarację i zostań członkiem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

Kontakt


Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

+48 22 633 84 82

biurospwir@gmail.com

Polityka Prywatności


Newsletter

polskiewynalazki.pl 2018