IWIS 2016 - Podsumowanie wystawy / Blog / Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów / Organizacja Stoisk Wystawienniczych

IWIS 2016 - Podsumowanie wystawy

19 Paź 2016 Aktualności Udostępnij na FB   

W dniach 10-12 października 2016 roku, w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej, odbyła się jubileuszowa - bo już 10. edycja Międzynarodowej Wystawy Wynalazków "IWIS 2016". Tak jak w latach poprzednich wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Politechniką Warszawską.

Po raz kolejny wystawa IWIS 2016 została objęta Honorowym Patronatem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Pośród patronatów tegorocznej edycji wystawy znaleźli się między innymi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców (AEI), Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych (IFIA), Naczelna Organizacja Techniczna - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Krajowa Izba Gospodarcza, Akademia Inżynierska w Polsce, Warszawska Izba Gospodarcza, Rada Główna Instytutów Badawczych, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

IWIS to największa w Polsce wystawa międzynarodowa zajmująca się promowaniem wynalazczości i innowacji. W trakcie 10 edycji zaprezentowano rozwiązania z 26 państw, między innymi z Malezji, Bułgarii, Kanady, Chorwacji, Czech, Indonezji, Iranu, Tajwanu, Tajlandii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Jemenu, Rumunii. Polscy wynalazcy zaprezentowali ponad 130 rozwiązań z rozmaitych dziedzin nauki, co sumarycznie z zagranicznymi dało ponad 415 rozwiązań, będących przeglądem osiągnięć technicznych, które częściowo znalazły swoje miejsce w przemyśle, a częściowo oczekują na wdrożenie.

Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (w ramach umowy 893/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę) Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów miało możliwość zorganizować tegoroczną wystawę IWIS 2016, na której zaprezentowano innowacyjne rozwiązania prawie 40 jednostek sfery nauki (instytutów badawczych, szkół i uczelni wyższych). Międzynarodowe Jury przyznało polskim wystawcom za ich pracę oraz wynalazki następujące medale: 18 platynowych, 29 złotych z wyróżnieniem, 27 złotych, 35 srebrnych, 22 brązowych. Ponadto polscy wystawcy otrzymali szereg nagród specjalnych z jednostek oraz organizacji, które uczestniczyły w tegorocznej wystawie.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS ma w głównej mierze pomóc w zaprezentowaniu polskim i zagranicznym przedsiębiorcom osiągnięć polskiej nauki i techniki, stworzyć możliwość do zawiązywania komercyjnych kontraktów przez polskich twórców, a tym samym możliwość wdrażania innowacji do przemysłu, które mogą wpływać na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. Należy tutaj wspomnieć o bardzo ważnej kwestii, jaką jest krzewienie w młodzieży postaw innowacyjnych i innowacyjnego postrzegania świata, które są motorem napędowym w podejmowaniu nowych wyzwań. Ceremonię Otwarcia X Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2016 uświetniły wystąpienia m.in: Prorektora ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Stanisława Wincenciaka, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych – NOT pani Ewy Mańkiewicz – Cudny oraz przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pana Jana Strzeżka.

Członkowie Międzynarodowego Jury IWIS 2016 mieli przed sobą niełatwe zadanie, którym było wskazanie najlepszych spośród ponad 400 reprezentowanych rozwiązań, ponieważ każde z nich charakteryzowało się bardzo wysokim poziomem merytorycznym i technologicznym. Ostatecznie nagroda Grand Prix IWIS 2016 trafiła w ręce bardzo młodych wynalazców z Chingshin Elementary & Middle School z Tajwanu za opracowanie wynalazku pt. An Intelligent Plant. Wynalazek ten służy m.in. do zapobiegania chorobom roślin. Poza tym może być stosowany do analizy wpływu podlewania i nawożenia. Wynalazek ten pozwala również na wykorzystanie, poprzez mierzenie zmiany potencjałów, roślin ogrodowych jako systemu alarmowego.

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów uhonorowało uczestników wystawy IWIS 2016 nagrodami specjalnymi w kilku kategoriach:

*Special Award SPWiR Best Domestic Youth Invention dla zespołu w skład, którego wchodzili: Arkadiusz Chodór, Olgierd Kowaliszyn, Marcin Wróblewski, Szymon Wojakowski, Krzysztof Olszok, Franciszek Jaskulski, Patryk Loter,Patrycja Zagajewska, Łukasz Pawłowski, Zofia Stawowy, Daria Kostka, Sandra Makles, Grzegorz Mrózek, Rafał Szchmidt, Kamil Bączkiewicz, Korneliusz Buczkowski, Martyna Nieszporek, Paulina Ganter, Wiktora Bandura, Aleksandra Waltar, Mateusz Paca, Jarosław Herman z Zespołu Szkół nr 6 im. Jana III Sobieskiego z Jastrzębia Zdroju za rozwiązanie The system "EduSpec" supporting education of people with disabilities. Rozwiązanie to pozwala na wspomaganie procesu nauczania uczniów i studentów, w tym również niepełnosprawnych oraz z różnymi dysfunkcjami.

*Special Award SPWiR Best Foreign Youth Invention dla zespołu w skład, którego wchodzili: A. Khantachawana, N. Sulatchaneenopdon, K. Mokdara z King Mongkut's University of Technology Thonburi z Tajlandii, za rozwiązanie Retriever Braided Stent from Smart Material. Rozwiązanie to skupiało się przede wszystkim na dobraniu odpowiednio zmodyfikowanego materiału i wytworzeniu z niego specjalnych stentów, niezwykle ważnych obecnie, w czasach gdzie choroby naczyń wieńcowych lub udar mózgu są trzecią co do wielkości przyczyną śmierci ludności na całym świecie.

*Special Award SPWiR Best Domestic Invention dla zespołu w skład, którego wchodzili: Jan Szczepaniak, Włodzimierz Talarczyk, Tomasz Szulc, Łukasz Łowiński, Mariusz Pikosz, Tamara Jadczyszyn, Jan Łabętowicz, Tadeusz Filipek, Piotr Rusek, Monika Karsznia z Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa IUNG (PIB) w Puławach , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Nowych Syntez Chemicznych (INS) w Puławach, Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w Puławach, za rozwiązanie A Multi-purpose Unit for The Belt Planting of Soil and Low Cost and Environmentally Safe System of Fertilization and Sowing The Seeds for Crops on Wide Row Planting (Wieloczynnościowy agregat do pasowej uprawy gleby i niskonakładowego oraz bezpiecznego dla środowiska systemu nawożenia i siewu nasion na uprawach szeroko rzędowych).

*Special Award SPWiR Foreign Invention dla zespołu w skład, którego wchodzili: Ms. Sunsanee Chuntanawaree, Mr. Julapong Soattiphaisal, Mr. Suchart Nakkrajib, Ms. Jaiphet Seehawong z True Corporation Public CO. LTD. z Tajlandii za rozwiązanie Autistic Edu Platform. Rozwiązanie to wspomaga możliwości uczenia dzieci z autyzmem.

W trakcie wystawy IWIS 2016 swoje osiągnięcia prezentowały zarówno instytuty badawcze, przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, szkoły, jak i indywidualni wynalazcy. Wszystkie rozwiązania były kwalifikowane według 20 różnych kategorii począwszy od ekologii i ochrony środowiska, przez mechanikę, elektronikę, energetykę, aż po rozwiązania z zakresu medycyny.

W trakcie tegorocznej wystawy IWIS 2016 odbyła się kolejna, już 5 edycja Międzynarodowego Konkursu Chemicznego, który organizowany był przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazców IFIA oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. W skład jury konkursu weszli:

    1. prof. dr hab. inż. Grzegorz Grynkiewicz, Instytut Farmaceutyczny

    2. dr Jerzy Polaczek, zastępca redaktora naczelnego Przemysłu Chemicznego

    3. prof. nzw. Andrei Victor Sandu, Gheorghe Asachi Technical University of Iasi, Rumunia

Nagrodę główną w konkursie zdobył Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachowania" za rozwiązanie Dioctyl Terphthalate Manufacturing Process. Cztery wyróżnienia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego otrzymali: Paraffin emulsion for various applications z Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia”, A process of waste sulfuric acid purification z Instytutu Nafty i Gazu, A new method for the synthesis of long-chain arylpiperazines (LCAPs) under microwave irradiation z Politechniki Krakowskiej oraz Production of nanotubular TiO2 and reactor for photo-catalytic detoxcation and treatment of water z Mołdawskiej Akademii Nauk.

Jak każdego roku, także i w trakcie tegorocznej Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2016 towarzyszyły prelekcje oraz wykłady z zakresu zarządzania własnością przemysłową prowadzone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Warsztaty te były organizowane bezpłatnie. Wydarzenia adresowane były w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw, środowiska naukowego oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu. Seminaria były poświęcone budowaniu strategii ochrony z uwzględnieniem wybranych przedmiotów własności przemysłowej: wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Zaprezentowane zostaną praktyczne aspekty uzyskiwania ochrony oraz ostatnie zmiany w przepisach prawnych w tym zakresie.

Podsumowując, Jubileuszowa X Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2016 zakończyła się wielkim sukcesem. Impreza z roku na rok przyciąga coraz więcej wystawców i zwiedzających. Mamy nadzieję, że wystawa zaowocuje szeregiem wdrożeń prezentowanych wynalazków i innowacyjnych rozwiązań.

Serdecznie Gratulujemy wszystkim uczestnikom wystawy.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z wystawy:

https://www.youtube.com/watch?v=CvgzXiacUeo oraz galerii zdjęć: http://iwis.polskiewynalazki.pl/#gallery/g=iwis2016  

Szukaj


Rabaty


Zostań członkiem Stowarzyszenia i uzyskaj 5% rabatu na wybrane wystawy

Wypełnij deklarację i zostań członkiem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

Kontakt


Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

+48 22 633 84 82

biurospwir@gmail.com

Polityka Prywatności


Newsletter

polskiewynalazki.pl 2018